Gmina Przodkowo Samorząd Wokół nas

Przodkowo. Sesja absolutoryjna. Wójt Andrzej Wyrzykowski z jednomyślnym absolutorium

28 marca radni gminy Przodkowo podsumowali pozytywnie pracę wójta A. Wyrzykowskiego w roku 2023 i w pełni udzielili mu zaufania. Podkreślano zgodę i zrozumienie jakie panowało w kończącej się kadencji samorządu. To ważny sygnał dla mieszkańców, którzy 7 kwietnia pójdą do wyborów samorządowych.

W absolutoryjnej sesji uczestniczyli wszyscy radni, sołtysi, kierownicy wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Tradycyjnie gościem był Mieczysław Woźniak, przewodniczący rady powiatu kartuskiego i to jego wystąpienie rozpoczęło obrady. M. Woźniak chwalił ubiegłoroczną współpracę obu samorządów. Podziękował za nią wójtowi, radzie i pracownikom gminy.

„Aby było dobrze, potrzeba ciągłych działań”

To myśl, która rodziła się słuchając raportu o stanie gminy. Wójt A. Wyrzykowski przedstawił wszystkie obszary jej życia. Pochwalił się zrealizowanymi inwestycjami, m.in. szkołą w Wilanowie za 7 mln zł, wydatkami na stypendia, czy opiekę nad dziećmi.

Dużo dobrych słów padło na temat działalności gminnej biblioteki, czy orlika. Podzielił się również swoimi przemyśleniami. Zauważył, że należy więcej środków przeznaczyć na granty dla gminnych NGO. Ma również plany wobec biblioteki, która dzięki rozbudowie ma pełnić rolę gminnego ośrodka kultury.

Było też o bolączkach. Zbyt dużo kosztują budżet śmieci, ścieki. W tej ostatniej sprawie miał apel do mieszkańców, aby nie wyrzucali śmieci do ścieków, gdyż z tego tytułu problemy duże są w gminnej oczyszczalni.

W głosowaniu nad wotum zaufania padło jednomyślne „za”.

Skwitowanie ubiegłego roku

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 wynika, że dochody zostały zrealizowane w 102,6 proc. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 94 proc. Najwięcej, bo aż 38,96 proc. pochłania oświata i wychowanie. Na rodzinę w ubiegłym roku z budżetu wydano w gminie 8,9 proc., tj. 6,5 mln zł.

W roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono kwotę 13,6 mln zł,  z tego ponad 12 mln zł to środki pozyskane zewnątrz.

Tradycyjnie największą kwotę pochłonęły drogi. Tylko jedno zadanie – modernizacja drogi w Młynku i Pomieczyno-Rąb kosztowało 2,4 mln zł. Podobną kwotę wydano na remont drogi ul. Długiej w Czeczewie i ul Głębokiej w Smołdzinie. Znaczące środki 3,4 mln zł pochłonął również ostatni etap rozbudowy szkoły w Wilanowie. 3,7 mln zł kosztowała modernizacja sieci wodnej w Rębie i Szarłacie.

Zadłużenie gminy na koniec roku ubiegłego wynosiło 28 mln zł, co stanowi 39 proc. budżetu.

Radni zaakceptowali sprawozdanie przedstawione przez wójta i udzielili mu jednogłośnego absolutorium.

D. Tryzna

Komentarze