Gmina Somonino OSP Wokół nas

Goręczyno. Druhowie podsumowali ubiegły rok. Tu szczególnie widać pracę z młodzieżówką

24 lutego w obecności wielu przedstawicieli samorządu, na czele z wójtem, przedstawicieli władz powiatowych PSP i OSP oraz posła Stanisława Lamczyka, strażacy-ochotnicy z Goręczyna podsumowali rok 2023. Za zrealizowane w nim zadania, aktywność otrzymali wiele podziękowań. Podkreślano, że jednostka jest wzorem nie tylko w gminie.

Spotkanie poprowadził dh Jerzy Gliwa. Podsumowanie roku ubiegłego przedstawił naczelnik dh Błażej Plichta. Na koniec roku w jednostce działało 93 członków czynnych, 3 honorowych i kilkunastu wspierających. Mocną stroną jednostki jest bardzo liczna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Działają w niej 52 osoby. To do nich w roku ubiegłym skierowanych było najwięcej działań.

Flagowym wydarzeniem roku ubiegłego był Dzień Młodego Strażaka, organizowany wspólnie z jednostką w Ostrzycach. Równie ważnym wydarzeniem było ślubowanie członków MDP. Organizowano dla nich różnorodne wycieczki np. do Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie, czy do Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Opiekunem młodzieżówki jest naczelnik i to on zebrał sporo podziękowań za aktywność MDP od władz strażackich i samorządowych.

Władze jednostki z absolutorium

W 2023 roku w jednostce odnotowano mniej wyjazdów niż rok wcześniej. Dwójka druhów, którzy na swoim koncie mają najwięcej akcji – otrzymała specjalne podziękowanie.

Dużo większe zaangażowanie członków jednostki było na polu społecznym. Druhowie w czynie społecznym wykonali wiele prac w strażnicy i wokół niej. Największym zadaniem było położenie nowego gresu w głównej sali na piętrze. Za tę inwestycję prezes jednostki dh Andrzej Ustowski dziękował gminie, ks. proboszczowi oraz członkom jednostki i sponsorom.

Zaangażowanie druhów w życie lokalnej społeczności jest tak duże, że tylko w tej jednostce jest specjalne sprawozdanie dotyczące wydarzeń patriotyczno-religijnych.

Co ważne, w jednostce działa również Klub Honorowych Dawców Krwi, któremu przewodzi dh Mikołaj Roszkowski. Ze sprawozdania jakie przedstawił wynika, że w ubiegłym roku 25 druhów oddało 32,4 litra bezcennego daru. W bieżącym roku przypada 40-lecie klubu.

Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Mateusz Plichta. Jak wynika z informacji komendanta gminnego dh Patryka Richerta, w ubiegłym roku działalność jednostki kosztowała gminę 120 tys. zł.

Dh Kazimierz Dawidowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym zarząd jednostki otrzymał jednomyślne absolutorium.

Słowa uznania od władz strażackich i samorządowych

Jako pierwszy z gości wystąpił poseł Stanisław Lamczyk, podkreślając zasługi jednostki dla lokalnego społeczeństwa. W podobnym tonie wypowiadał się przedstawiciel KP PSP w Kartuzach kpt. Tomasz Rozgoński. Natomiast już wspomniany komendant gminnego ZOSP RP chwalił współpracę z naczelnikiem jednostki, szczególnie tą dotyczącą MDP. W imieniu starosty kartuskiego za zaangażowanie w obronę przeciwpożarową podziękowała Iwona Formela, członek zarządu powiatu. Podkreśliła, że została upoważniona, aby złożyć deklarację że powiat będzie wspierał jednostkę.

Strażakom podziękował również przewodniczący RG Andrzej Sołtysek.

W wystąpieniu wójta gminy słychać było same pochwały pod adresem jednostki i podkreślenie, że mają one specjalny status.

– Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, gdzie za szkolenie młodzieżówki, za pobyt jej członków w Wambierzycach nikt nie płaci. Te koszta bierze na siebie gmina – mówił wójt.

Ze strony pozostałych przedstawicieli władz strażackich słychać było jeden głos – „Jesteście wzorem nie tylko w gminie”.

D. Tryzna

Komentarze