Gmina Somonino OSP Samorząd

Hopowo. Zebranie sprawozdawcze w OSP. Dwa najwyższe odznaczenia strażackie i seidem medali dla zasłużonych druhów

Podsumowanie ubiegłego roku w druhów z Hopowa miało wyraz szczególny, gdyż obecny na nim komendant powiatowy PSP uhonorował dziewięciu druhów odznaczeniami związku. Przedstawione zostały ambitne plany na bieżący rok. Jak zgodnie podkreślali goście zebrania, jest za co dziękować członkom tej jednostki.

Na zebraniu samorząd reprezentowany był przez wójta Mariana Kowalewskiego. Natomiast władze pożarnicze przez bryg. Pawła Gila, komendanta powiatowego PSP i dh Patryka Richerta, komendanta gminnego ZOSP RP. Obecnie jednostka liczy 31 członków czynnych, z czego 22 posiada odpowiednie przeszkolenie i badania umożliwiające udział w akcjach.

Rok mniej bogaty w akcje

W roku 2023 jednostka OSP w Hopowie uczestniczyła w 54 akcjach. To o 10 mniej niż w 2022 roku. Za to bogaty w wydarzenia, a największym z nich był Dzień Strażaka zorganizowany wspólnie z OSP Egiertowo i Kamela. Zorganizowano także czerwcowy Dzień Dziecka. Wart odnotowania jest również II Poligon Strażacki adresowany do dzieci i młodzieży. Polegał on na rozlokowaniu na terenie boiska szkolnego różnych przeszkód i zadań. Dużą zasługę w jego organizacji mieli opiekunowie MDP, czyli: dh Jacek Stromski, Mateusz Brzeski, Waldemar Draws, Tomasz Draws i Łukasz Draws.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu gminy, Urzędu Marszałkowskiego i KSRG zakupiono: systemy oświetleniowe, ubrania specjalne, szafkę narzędziową i system chłodzenia pojazdów elektrycznych.

Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej wynika, że w 2023 roku przybyło jednostce dwóch członków zwyczajnych. W planach na bieżący rok druhowie chcą m.in. dokonać remontu elewacji remizy i zrewitalizować teren wokół niej.  

Po przedstawionych sprawozdaniach druhowie skwitowali działalność zarządu i podjęli uchwałę dotyczącą wysokości składki i zrzeczenia się ekwiwalentu na rzecz jednostki.

Uhonorowano dziewięciu druhów

Najwyższe odznaczenie strażackie – Złoty Znak Związku otrzymali druhowie: Ryszard Pyszka i Stanisław Stromski. Brązową Odznaką Honorową „Zasłużony dla pożarnictwa woj. pomorskiego” odznaczono: Piotra Pircha, Eugeniusza Brzeskiego, Bogusława Szredera, Jacka Stromskiego, Mateusza Brzeskiego, Stanisława Stromskiego i Dariusza Pyszkę. Odznaczeń dokonał komendant powiatowy PSP w Kartuzach bryg. Paweł Gil wraz z wójtem gminy Somonino Marianem Kowalewskim.

Podziękowania za wzorową służbę

Pierwszy dziękował druhom komendant powiatowy. Za nim komendant gminny. Ten wykorzystał swój czas, aby poinformować członków jednostki o istotnych, ważnych sprawach. Okazało się, że jej funkcjonowanie w 2023 roku kosztowało 54 tys. zł. Tytułem ekwiwalentu otrzymali oni 23 tys. zł, bo przerobili 680 godzin według najwyższej ustalonej stawki. Podziękował druhom za solidarność sąsiedzką w związku z grudniowym pożarem budynku mieszkalnego w Hopowie. Za ten aspekt w działalności jednostki wiele słów uznania padło ze strony wójta. Odniósł się on również do propozycji remontu elewacji budynku jednostki. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze