Inne Na sygnale Powiat kartuski Powiat kościerski

Jak chronić się przed chorobą COVID-19?

Region. Co to jest koronawirus Sars-CoV-2

Szacuje się, że koronawirus pojawił się już w 157 krajach. W każdym z nich sieje spustoszenie w postaci ciężkich zachorowań i licznych zgonów. Do wczoraj z tego powodu zmarło 6,5 tys. ludzi na całym świecie. Zarażonych jest ponad 170 tys. ludzi. Na dzień wczorajszy koronawirus zaatakował w Polsce 150 osób, choć Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że liczba ta będzie lawinowo rosnąć.  

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Wirus pochodzi prawdopodobnie od nietoperzy i przełamał barierę gatunkową, skutecznie atakując także ludzi. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, krótkim, spłyconym oddechem, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2–3 proc. osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak uchronić się przed zarażeniem

Pamiętać należy o częstym myciu rąk wodą z mydłem. Po każdej wizycie w miejscu publicznym i dotykaniu różnych przedmiotów typu: poręcze, klamki, uchwyty, wieszaki, itp., zanim dojdzie się do domu, należy szybko zdezynfekować dłonie płynem na bazie alkoholu, który należy nosić ze sobą.  Koniecznie unikać należy dotykania dłońmi oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. W czasie kaszlu i kichania, zawsze należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Należy zachować bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Należy się zdrowo odżywiać i nawadniać organizm. Pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, niezależnie od pragnienia. Stosować zrównoważoną dietę. Unikać wysoko przetworzonej żywności. Pamiętać o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Gwałtowne robienie zapasów żywności i papieru toaletowego nie zapobiega w żaden sposób zarażeniu koronawirusem.

Podstawowe czynności zapobiegające zarażeniu

Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Regularnie myć lub dezynfekować należy powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, krany,  przyciski spłuczki i wszelkie inne przyciski, np. w windzie, domofonie, autobusie czy pociągu. Muszą one być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. W miejscach publicznych nosić ze sobą buteleczkę z płynem dezynfekcyjnym i po każdym dotknięciu takiego przycisku, należy natychmiast zdezynfekować dłonie. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane. Regularnie dezynfekować należy swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.

 

Jak przenosi się Sars-CoV-2

Wirus przenieść się może na inną osobę bezpośrednio lub pośrednio.

Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby. Jest to droga kropelkowa, ale również przez kał i mocz. Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej poprzez kichanie i kaszel.

Aktualnie dostępne dane wskazują na to,  że wirus może przetrwać kilka godzin na różnych powierzchniach. Wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych typu: płyn do mycia naczyń, detergenty łazienkowe, itp., stosowanych w gospodarstwie domowym.

Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa Sars-CoV-2.

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami Sars i Mers można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem Sars-CoV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów aby miało to miejsce. Koronawirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st. C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również Sars-CoV-2.

B.M.

Informacje dla potencjalnie chorych powracających do Polski

Jeśli ktoś w ciągu ostatnich 14 dni wrócił z kraju, w którym występuje koronawirus i ma takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie, należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Do czasu wyjaśnienia sytuacji należy rygorystycznie przestrzegać  podstawowych zasady izolacji i ochrony podczas kaszlu i kichania. Koniecznie ograniczyć należy przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Dlatego korzystać należy ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informacje dla zdrowych powracających do Polski

Przywrócone zostały kontrole graniczne. Polacy wracający do Polski odbędą 14-dniową kwarantannę domową. Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Z uwagi na to, że zawieszone są międzynarodowe połączenia lotnicze, rząd uruchomił loty czarterowe, które zwieść mają Polaków do Polski. Informacja na ten temat znajduje się na stronach rządowych. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie będą musiały przebywać kwarantanny. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostały  zawieszone. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców

Wprowadzono tymczasowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców. Granice zamykane są na podstawie art. 46 ust 4 pkt 1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które dopuszcza w strefie Schengen czasowe ograniczenie określonego sposoby przemieszczania się. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są małżonkowie obywateli polskich, dzieci obywateli polskich, osoby posiadające Kartę Polaka, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa Sars-CoV-2,  powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia. Dokonywać codziennych pomiarów temperatury, samoobserwacji pod kątem występowania objawów wymienionych na wstępie.

Komentarze