Inne Powiat kartuski Powiat kościerski

Urzędy i instytucje zamykają lub ograniczają dostęp dla petentów

Region. W odpowiedzi na aktualną epidemiologiczną

Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna w kraju – mamy pierwszą ofiarę śmiertelną koronawirusa, wywołuje kolejne decyzje dotyczące ograniczeń  w relacjach międzyludzkich. Po zamknięciu szkół przyszedł czas na zamknięcie niektórych instytucji i ograniczenie pracy urzędów.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ograniczyło do minimum przyjmowanie interesantów, pomysłowo odgradzając korytarz „na urząd” i kierując ich do biura podawczego. W starostwie kartuskim, mimo wcześniejszych informacji o podobnym ograniczeniu, ostatecznie zdecydowano się na wstrzymanie przyjmowania interesantów.

– Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, starosta kartuski informuje, że wstrzymuje się przyjmowanie klientów do odwołania. Wszelkie sprawy zaleca się zgłaszać za pośrednictwem internetu, w formie pisemnej lub telefonicznej – obwieszcza w komunikacie starosta Bogdan Łapa.

Sądy i instytucje powiatowe

Kościerski Sąd Rejonowy wprowadził od 13 marca zakaz wstępu dla interesantów do Biura Podawczego i do sekretariatów wszystkich komórek organizacyjnych sądu. Zniesiono wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone wcześniej. Wprowadzono ograniczenia osobistego dostępu.

Wchodzących na teren sądu ochrona ma prawo przebadać pod kątem podwyższonej temperatury ciała. Ograniczenia obowiązują do 27 marca.

Podobne zasady wprowadził Sąd Rejonowy w Kartuzach. Tu będą one obowiązywać nawet 3 dni dłużej, bo do 30 maca. Należności sądowe w tym czasie należy uregulować wyłącznie na rachunki bankowe sądu. Korespondencja wyłącznie drogą pocztową.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach rekomenduje odwołanie wizyt, udziału w posiedzeniach komisji, jeśli u interesantów występują objawy infekcji. Dopuszczalny jest kontakt jedynie drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Podobne zalecenia, co do sposobu kontaktu z interesantami wprowadził PUP w Kartuzach.

Ograniczenia wprowadziły również Urzędy Skarbowe. -W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę. Działania te będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych- czytamy w komunikatach na ich stronach internetowych.

Na terenie powiatu kościerskiego również obowiązują ograniczenie funkcjonowania tych jednostek. Ich kierownicy zobowiązaniu są do zapewnienia pracownikom niezbędnych środków higieny i ochrony osobistej.

Ograniczenia w urzędach gminnych

Ustalenia Powiatowych Sztabów Zarządzania Kryzysowego objęły również urzędy gminne. W gminie Kościerzyna już w środę zamknięto dostęp na piętro i ograniczono możliwości wejścia petentów do innych wydziałów na parterze. Do ich dyspozycji jest tylko biuro podawcze, którego pracownicy obsługują w rękawiczkach. Podobnie w urzędzie miejskim. Do dyspozycji petentów pozostała tylko przestrzeń w pobliżu Biura Podawczego. Podobne ograniczenia wprowadziły inne urzędy gminne na terenie powiatu.

Żukowski urząd głosem burmistrza Wojciecha Kankowskiego zaapelował do mieszkańców, aby kontaktowali się oni drogą telefoniczną i elektroniczną. Ograniczenia wprowadziły też inne urzędy np. Urząd Miejski w Kartuzach od 16 marca również nie przyjmuje interesantów i zaleca kontakt drogą mailową oraz telefoniczną. Od 14 marca do odwołania zamknięte jest też Muzeum Kaszubskie, Biblioteka Publiczna oraz Galeria Refektarz. Kartuski GOPS będzie pracował w trybie wewnętrznym i jest zamknięty dla interesantów.

DT

Komentarze