Dodatek Samorządowy - podsumowanie VIII kadencji Powiat kartuski

Kadencja pod znakiem nowych inwestycji

Wielkie inwestycje drogowe dla sprawnej sieci metropolitarnej

Powiat Kartuski od wielu lat prowadzi działania na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. W szczególności dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków dostępności komunikacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dobrze rozwinięty system komunikacji zwiększa spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną oraz przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki regionu. Powiat Kartuski w przyjętej w kwietniu 2021 roku strategii rozwoju za główne cele przyjął m.in.: poprawę połączeń powiatu z metropolią, stworzenie wspólnego, sprzężonego systemu transportu zbiorowego w całym powiecie, rozwój sieci dróg i parkingów, w tym Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, trasy S6 oraz obwodnic Kartuz, Sierakowic i Żukowa. Konsekwencją przyjętego planu jest fakt, że Powiat Kartuski ze swojego budżetu przeznaczy kwotę aż 6 mln złotych na budowę II etapu obwodnicy Kartuz. Jest to wyraz solidarności z mieszkańcami Gminy Kartuzy.

Wartym uwagi jest fakt, że wszystkie samorządy z terenu powiatu kartuskiego wesprą finansowo tę inwestycję łączną kwotą 20 mln zł. Gdyby nie te pieniądze, przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować. W latach 2019 – 2020, za ponad 5,3 mln złotych, przebudowano, rozbudowano i wyremontowano m.in. drogi: Czeczewo- Przodkowo, Wygoda Łączyńska-Chmielno, Pępowo-Leźno oraz Kiełpino-Pikarnia.
W kolejnych latach przebudowano rondo w Leźnie i wybudowano w Kiełpinie, rozbudowano także drogi na odcinkach: Stężyca – Gołubie, Lniska – Niestępowo – Sulmin, Czeczewo – Miszewo, Kartuzy – Prokowo, Goręczyno – Ostrzyce oraz Wyczechowo. Wyremontowano nawierzchnię ulicy Szpitalnej w Dzierżążnie. Powstał nowy wiadukt w Niestępowie. Zadbano również o poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę szesnastu przejść, doświetlenie oraz instalację znaków świetlnych i interaktywnych.

Łącznie przebudowano ponad 22 km dróg, wybudowaliśmy 17 km nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz wyremontowaliśmy ponad 54 km dróg. Poprawa stanu dróg lokalnych wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa i rozwój gospodarki, podnosi jakość życia mieszkańców.

Nowe rondo w Leźnie
Budowa drogi Stężyca – Gołubie była największą inwestycją drogową powiatu w 2022 r.
Rondo w Kiełpinie
Nowoczesny wiadukt w Niestępowie

Kadencja pod znakiem nowych inwestycji

Bogdan Łapa

Starosta Kartuski

Obchodząc 25-lecie powiatów, świętujemy oddanie decyzyjności i sprawczości za najbliższe otoczenie w ręce lokalnych wspólnot samorządowych. Jako starosta jestem dumny, że mogę pracować na rzecz powiatu kartuskiego i jego mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że praca w samorządzie to służba wielce zobowiązująca, ale przecież daje także wiele satysfakcji. W historię samorządu powiatowego wpisałem się jako wieloletni burmistrz Żukowa, pełniąc potem funkcję radnego, następnie wicestarosty, by w 2018 roku objąć urząd Starosty Kartuskiego. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie samorządowe nauczyło mnie patrzeć na sprawy lokalne z perspektywy rozwiązań, ułatwiających mieszkańcom codzienne życie i odpowiadających na ich potrzeby. Przez lata pracy jako samorządowca najważniejsza dla mnie była dostępność komunikacyjna (nowoczesna sieć dróg i połączeń z aglomeracją trójmiejską oraz pomiędzy naszymi gminami), dlatego w tej kadencji liczba inwestycji poprawiających infrastrukturę drogową w powiecie była imponująca. Wymienić tu można chociażby budowę drogi na odcinku Sulęczyno- Lemany, rozbudowę ulicy Raduńskiej w Chmielnie czy alternatywną do planowanej obwodnicy Żukowa trasę przez Babi Dół, a także budowę rond w Kiełpinie i Leźnie. Przez ostatnich 5 lat dużą uwagę poświęciliśmy bezpieczeństwu naszych mieszkańców, jakości edukacji, opieki socjalnej i zdrowotnej, a także skuteczności załatwiania spraw obywatelskich we współpracy z wszystkimi gminami powiatu oraz Metropolią Gdańsk-Gdynia-Sopot. Co istotne, udało się zrealizować najważniejsze obietnice przedwyborcze: w tej chwili mieszkańcy mają możliwość rejestrowania pojazdów dodatkowo w Żukowie i Sierakowicach. Wybudowaliśmy ciągi pieszo rowerowe m.in. na trasach: Miszewo- Banino, Przyjaźń-Łapino czy Sulmin- Niestępowo, Powiat jest organizatorem transportu publicznego na 10 trasach, dzięki czemu mieszkańcy przede wszystkim mniejszych miejscowości mają możliwość szybciej dotrzeć do pracy, szkół czy placówek zdrowia. Cieszy mnie fakt, że ostatnia ze szkół ponadpodstawowych w powiecie – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie, ma wreszcie swoją salę widowiskowo- sportową. Wielkim sukcesem tej kadencji było odrestaurowanie i oddanie do użytku zabytkowej kamienicy na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Kartuzach, która ponownie jest siedzibą wydziałów Starostwa. Teraz w tym samym budynku można załatwić wszystkie sprawy związane z budownictwem, mieszczą się tam bowiem wydziały Geodezji i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Cały czas zmienia się nasz powiatowy szpital, stając się coraz bardziej przyjaznym pacjentom. W grudniu ubiegłego roku ruszyła kompleksowa rozbudowa placówki. Podwyższyliśmy kapitału spółki o ponad 22 mln zł, by zapewnić środki m.in. na budowę Centrum Diagnostyki Obrazowej, przebudowę poradni specjalistycznych oraz rozbudowę oddziałów anestezjologii, intensywnej terapii i chorób wewnętrznych. Jest to wielkie i trudne wyzwanie, aczkolwiek konieczne, by zapewnić mieszkańcom usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Wspólnie udowodniliśmy też, że dzięki jednoczeniu sił i solidarnemu działaniu potrafimy stawić czoła nieprzewidywalnym okolicznościom. Pokazały to ostatnie lata, w których musieliśmy poradzić sobie z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami, a wkrótce z następstwami wybuchu wojny w Ukrainie.

Wszystko to sprawia, że dziś, pełniąc funkcję Starosty Kartuskiego, jestem dumny z naszego powiatu, który staje się nowoczesną przestrzenią z dużym potencjałem turystycznym, zapewnia mieszkańcom bezpieczne warunki do życia i rozwoju, a przedsiębiorcom dogodną przestrzeń do prowadzenia biznesu.

Historyczny dzień dla powiatu kartuskiego

Budynek z XIX w. przywrócony do dawnej świetności

Zabytkowa kamienica na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Kartuzach ponownie stała się siedzibą Starostwa. 18 maja 2023 r. po gruntownej modernizacji nastąpiło oficjalne otwarcie budynku.

3 marca 2021 roku został podpisany akt notarialny o przekazaniu budynku po Sądzie Rejonowym przy ul. Kościuszki 26 na rzecz Powiatu Kartuskiego. Już w lutym 2022 roku Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił przetarg na jego zaadaptowanie na potrzeby Starostwa.

Obiekt został przebudowany i rozbudowany, a swoje miejsce znajdują w nim wydziały związane z budownictwem.

Historia budynku sięga 1895 roku i już wtedy budynek przy ul. Kościuszki przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, oraz Bank Spółdzielczy. Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się główną siedzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i rolę tę pełnił do końca stycznia 2020 roku.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 8 mln zł, a cała modernizacja obiektu pochłonęła ponad 14 mln złotych.

Wyremontowano elewację wraz z odtworzeniem historycznych detali architektonicznych. Pojawiły się na szczytach w elewacji frontowej sterczyny i kule. Wymieniona została stolarka okienna, wyremontowano więźbę dachową, a pokrycie dachowe na bryle głównej wymienione na historyczne ceramiczne.

Kompleksowo wyremontowano także wnętrza, wymieniono wszystkie instalacje. Budynek także w środku zyskał wygląd jak z początku XX wieku. Na ścianach odnowionych korytarzy zawisły plansze m.in. z historią tego obiektu.

W nowym budynku swoją siedzibę mają wydziały geodezji, Budownictwa, a także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Nowe wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w których funkcjonuje: Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Nowe wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w których funkcjonuje: Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Nowe wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w których funkcjonuje: Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach wizytówką samorządu Powiatu Kartuskiego

Coroczna pomoc finansowa samorządu dla Powiatowego Centrum Zdrowia sprawiła, że dzisiaj spółka jest stabilnym podmiotem gospodarczym, który skutecznie sięga po środki zewnętrzne, w tym dotacje unijne. Szpital jest też dobrze odbierany przez pacjentów.

W ostatnich latach zakupiono dla oddziału ratunkowego specjalistyczną aparaturę ratującą życie. Wzbogacono flotę pojazdów o cztery nowe ambulanse. W 2018 roku zrealizowano kompleksową termomodernizację budynków szpitala, a w 2023 wyremontowano dach głównego budynku. Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, w tym: tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG, przewoźny aparat RTG oraz aparaty USG. Zmodernizowano aptekę szpitalną oraz wybudowano łącznik pomiędzy budynkiem apteki a budynkiem szpitala (wartość tej inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł), wyremontowano też oddział chorób wewnętrznych oraz rozbudowano tlenownie szpitala. Placówka zyskała dodatkowo nowoczesną sterylizatornię (wartość inwestycji przeszło 1,7 mln zł).

Aktualnie trwa rozbudowa szpitala o centrum diagnostyki obrazowej, łącznik między budynkiem B, a głównym, budowę szkoły rodzenia oraz rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i oddziału chorób wewnętrznych wraz z modernizacją obiektów szpitala i jego infrastrukturą. Całkowity koszt inwestycji, która zakończy się w tym roku, to ponad 22 mln zł.

Szpital po termomodernizacji
Nowe ambulanse w służbie pogotowia
Wyposażenie medyczne dla nowoczesnej diagnostyki i monitorowania
pacjentów

Nowe możliwości w nowych halach widowiskowo

– sportowych w Żukowie i Przodkowie

Powiat od lat inwestuje w poprawę szkolnej infrastruktury sportowej. Ostatnio w Przodkowie i Żukowie wybudowano sale sportowe z boiskami i widowniami. Powstały też łączniki między obiektem a szkołą, które służą zajęciom rekreacyjnym, sportowym i dydaktycznym oraz pozalekcyjnym.

Hale sportowe są wykorzystywane do prowadzania lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych, a dodatkowo na imprezy środowiskowe czy wydarzenia widowiskowo- estradowe.

To wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, pragnących większej dostępności do miejsc wypoczynku i uprawiania sportu, dobrego spędzania wolnego czasu.

Trybuna w hali sportowej w Żukowie mieści 200 osób, a w Przodkowie 170, co umożliwia szerokie uczestnictwo mieszkańców w ważnych dla społeczności wydarzeniach.

Hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie
Zajęcia wychowania fizycznego na hali w Przodkowie
Wnętrze nowej hali sportowej dla ZSZiO w Żukowie
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Komentarze