Gmina Karsin OSP Samorząd Wokół nas

Karsin. Druhowie podsumowali ubiegły rok. Jednostka dominuje w gminie

Na 105 wyjazdów OSP na terenie całej gminy, 90 przypada na druhów w Karsinie. Również inne dane pokazują bezsprzecznie, że OSP Karsin jest najważniejszym ogniwem w gminnym systemie bezpieczeństwa. Potwierdzają to również przedstawiciele władz strażackich obecnych na spotkaniu.

W spotkaniu oprócz druhów OSP i mieszkańców, uczestniczyli przedstawiciele władz pożarniczych i samorządowych. Nie zabrakło również byłej sołtys Zyty Czapiewskiej i sponsorów jednostki.

Sprawozdanie dotyczące działalności za 2023 rok przedstawił prezes gminny dh Roman Brunke.

Na koniec roku ubiegłego w OSP Karsin działało 80 członków zwyczajnych, 11 wspierających i 18 honorowych. W jednostce działa kobieca drużyna pożarnicza licząca 18 osób. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiają 40 osób, z czego 15 dziewcząt a reszta to chłopcy.

W roku ubiegłym jednostka uczestniczyła w 90 akcjach, z tego 27 to wyjazdy do pożarów, natomiast zdecydowana większość to miejscowe zagrożenia. Alarmów fałszywych było 3 i związane były one z funkcjonowaniem DPS w Cisewiu.

Prezes wyczytał również tych druhów, którzy mają na swoim koncie najwięcej wyjazdów. Swoje wystąpienie dh R. Brunke zakończył podziękowaniami dla członków karsińskiej jednostki i

Plany na bieżący rok

Podczas wystąpienia prezesa padła również bardzo ważna dla wszystkich zebranych wiadomość. Za miesiąc planowane jest oficjalne oddanie do użytku nowej remizy dla OSP Karsin. Najbliższy czas poświęcony będzie na przygotowania do tego wydarzenia.

W bieżącym roku jednostka chce pozyskać 5 nowych członków, a do MDP planowane jest przyjęcie 4 nowych. Przedstawiony został również ambitny plan szkoleń. Przyjęto roczną składkę w wysokości 50 zł.

Przedstawione zostały sprawozdania skarbnika jednostki i Komisji Rewizyjnej, które przedstawił dh Ireneusz Żabiński.

Druhowie jednomyślnie udzielili absolutorium za ubiegły rok dla władz jednostki.

O jednostce w samych superlatywach

Serię wystąpień chwalących OSP Karsin rozpoczął p.o. komendant powiatowy PSP mł. bryg. Rafał Duzowski. Po nim dh Józef Modrzejewski w imieniu prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP podziękował druhom za zaangażowanie. Wymienił dh Krzysztofa Dattę z nazwiska jako tego, za którym stoi cała moc karsińskiego MDP. Podziękował dh Jasińskiemu jako byłemu funkcyjnemu władz wojewódzkich OSP, a wcześniej też niższego szczebla, za doświadczenie zawodowe. Dh K. Datta, komendant gminnego ZOSP RP wypunktował statystykę zdarzeń w gminie, aby podkreślić znaczenie miejscowej jednostki. Okazuje się, że na 105 zdarzeń na terenie całej gminy, aż 90 „obsłużyła” OSP Karsin. W ich wyniku uratowano mienie warte 1,3 mln zł.

D. Tryzna

Druhowie najczęściej biorący udział w akcjach:

 • Jakub Miloch – 69 razy
 • Wiesław Meger – 66 razy
 • Patryk Simon – 66 razy
 • Sebastian Narloch – 52 razy
 • Dawid Pelka – 47 razy
 • Dawid Narloch – 45 razy
 • Mateusz Meger – 40 razy
 • Patryk Narloch – 36 razy
 • Piotr Bławat – 32 razy
 • Krystian Przytarski – 30 razy
 • Damian Brzeziński – 27 razy
 • Krzysztof Datta – 26 razy
 • Grzegorz Jarek – 22 razy
 • Dawid Redzimski – 21 razy
 • Piotr Puckowski -14 razy

Roman Brunke, wójt gminy Karsin

Chciałbym podziękować każdemu za udział w akcjach, bez względu na to ile ma ich na koncie. To, że nasza jednostka tak sprawnie działa świadczy o tym, że na terenie naszej gminy możemy się czuć bezpiecznie.

Działania ratownicze, ale też inwestycyjne i te zabezpieczające środki na sprzęt, mają pełne poparcie naszych mieszkańców.

Po otwarciu nowej remizy najważniejszą sprawą będzie dla nas pozyskanie samochodu z drabiną. W tym celu będziemy się chcieli udać do komendanta wojewódzkiego PSP, aby porozmawiać o pozyskaniu wozu. Mamy nadzieję, że stanie się to przy wielkim poparciu komendanta powiatowego, bo w ubiegłym roku obiecał nam to ówczesny komendant. Jeśli jednak to się nie uda, to planujemy pozyskać taki sprzęt od jakiejś innej jednostki w Polsce, bądź sami go zakupić z zachodu.

Komentarze