Gmina Karsin Powiat kościerski

Karsin liderem wśród gmin kościerskich

Co roku ranking wspólnoty pokazuję zamożność polskich samorządów. Jego wyniki czasami zaskakują, burząc przyjęte zwyczajowo opinie. Najnowszy przedstawia bardzo dobre miejsce gminy Karsin na tle pozostałych samorządów z powiatu kościerskiego. 

Fachowcy z redakcji czasopisma samorządowego „Wspólnota” brali pod uwagę dochody własne i otrzymywane subwencje. Pominięto dotacje celowe. 

-Pieniądze w postaci dotacji celowej płyną do budżetów, a więc formalnie zwiększają ilość środków. Ale samorząd jest wyłącznie wykonawcą, niemającym wpływu na cele ani sposób realizacji programu. Nawet zakładając, że nie musi dopłacać do jego obsługi (a nie jest to wcale założenie oczywiste), to w żaden sposób dotacje te nie zwiększają jego zdolności do wykonywania innych zadań ani nie poprawiają sytuacji finansowej – uzasadniają swoją decyzję.

Karsin liderem 

Najzamożniejszą gminą w powiecie kościerskim jest Karsin, który przy dochodzie na jednego mieszkańca w wysokości 3 974,42 zł znalazł się na 140. miejscu. W ubiegłorocznym zestawieniu gmin wiejskich karsiński samorząd był na 154 lokacie. Właściwie od dziewięciu lat Karsin co roku poprawia swoją pozycję. W 2011 roku ranking sklasyfikował go na 242 miejscu. Rok później był już na 179 pozycji i przez kolejne lata ją poprawiał. Oczywiście był też taki ranking – rok 2015 gdzie gmina ta została sklasyfikowana na 119 miejscu, ale ten fakt można zaliczyć do wydarzenia incydentalnego. 

Miejsca pozostałych gmin 

Na 144 pozycji znalazły się Dziemiany, w których dochód wynosi 3 965,84 zł. Następnie plasuje się gmina Kościerzyna, która zajęła 148. miejsce w rankingu, z dochodem 3 940,03 zł na jednego mieszkańca. Wzrost zamożności zanotować można też w gminie Lipusz obecnie jest to 3 680,58 zł per capita. Przełożyło się to na 246 miejsce. Pozycję niżej w rankingu, jest Nowa Karczma. Gmina Liniewo została sklasyfikowana w rankingu na 255 miejscu. Stara Kiszewa zajmuję zaś miejsce 935. Miasto Kościerzyna w kategoria miast powiatowych znalazło się na 168 z 267 miejsc z dochodem 3 119,08 zł wypada trochę gorzej niż sama gmina.

D.Tryzna

 Samorządom bardzo przydałoby się wsparcie i faktyczne współdziałanie z rządem w najbliższym czasie. W dotychczas przyjmowanych i dyskutowanych rozwiązaniach w ramach szeroko rozumianej tarczy antykryzysowej nie widać na razie zrozumienia dla potrzeby takiego wsparcia. W sytuacji nadzwyczajnej potrzebne rozwiązania powinny wychodzić poza standardowy zestaw instrumentów, konieczne są rozwiązania o charakterze innowacyjnym. Warunkiem wstępnym byłoby zbudowanie zaufania między rządem i samorządami. Na to się jednak nie zanosi. Od lat widać, że rząd nie ufa samorządom, a po doświadczeniach niedawno wprowadzanych reform zaufanie tak-że w przeciwnym kierunku drastycznie zmalało.

Komentarze