Gmina Karsin Inwestycje

Karsin. Modernizacja starej części urzędu gminy. Inwestycja już na finiszu

W jej ramach ta część budynku została poddana gruntownej przebudowie tak, aby pasowała do nowo wybudowanej części. Prace realizowała miejscowa firma WOD-BUD. Ich koszt to prawie 4 mln zł.

To zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie” ruszyło w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to gmina otrzymała na nie prawie 3,58 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład’’. Przetarg na wyłonienie wykonawcy wygrała firma WOD-BUD Stanisława Nilki, która zaoferowała 3,58 mln zł.

Raport z placu budowy

W ostatnim czasie zostały wykonane ostatnie prace przy dachu i elewacji budynku. Obecnie jego nowa i przebudowana część tworzą spójną i estetyczną całość. Kończą się również prace wykończeniowe. W ubiegłym tygodniu pracownicy firmy przebudowywali i porządkowali teren wokół budynku. Tu zakres prac obejmuje m.in. rozbudowę parkingu dla pracowników, budowę kamiennego murku od strony ulicy Długiej, czy ułożenie brakujących nawierzchni z kostki brukowej.

W ubiegłym roku zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, a obecnie trwa montaż gruntowych pomp ciepła, które od teraz ogrzewać będą cały budynek. W ramach przebudowy wykonano też instalację klimatyzacyjną dla obu części budynku.

Nad/opr.D.Tryzna

Komentarze