Gmina Karsin Inwestycje

Karsin. Rozbudowa ścieżek rowerowych. Wspólnie z Czerskiem biorą się za inwestycję

Wczoraj w Karsinie zostało podpisane porozumienie dotyczące koordynacji działań przy pracach przygotowawczych do budowy ścieżki rowerowej między miejscowością Mokre – Gmina Czersk a miejscowością Karsin. Gminy zadeklarowały, że do końca br. ma być wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem oraz pozwoleniem na budowę dla tej inwestycji.

Porozumienie podpisali gospodarz wójt Roman Brunke i burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski. Jest ono niejako konsekwencją realizacji planu szerokiego wprowadzenia gminy Karsin na pomorskie szlaki rowerowe. Pierwszym krokiem w tym dziele była realizowana właśnie budowa trasy rowerowej od granic z powiatem chojnickim do Wiela, które ma już właściwe połączenie z Karsinem. Pociągniecie ścieżki z Karsina do miejscowości Mokre otworzy obie gminy na 160 kilometrów tras i ścieżek rowerowych tzw. ,,Kaszubskiej Marszruty’’.

Podział zadań

Włodarze gmin ustalili szczegółowych podział zadań w tym projekcie. Np. dokumentację techniczną kładki nad graniczną rzeką Niechwaszcz wykona gmina Czersk. Natomiast jej koszty oraz samo wykonanie kładki w połowie pokryje gmina Karsin. Wynika to z doświadczenia wyniesionego w związku z realizacją wspomnianej już ścieżki od Wiela do granicy gminy. Przy tej inwestycji gmina Karsin wykonała całą dokumentację ścieżki i dodatkowo dołożyła około 500 tys. zł ze swojego budżetu.

Do partnerstwa dwóch gmin w tej inwestycji chce włączyć się Nadleśnictwo Czersk. Finansowanie inwestycji będzie możliwe ze środków unijnych, które samorządy otrzymają w ramach „Obszaru Funkcjonalnego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”.

Ścieżka z przeszkodami

Budowa ścieżki pomiędzy Karsinem, a miejscowością Mokre będzie nie lada wyzwaniem, gdyż musi ona pokonać dwie znaczące przeszkody. O pierwszej już wspomnieliśmy – to kładka na rzece Niechwaszcz. Drugą jest nasyp linii kolejowej Czersk – Karsin – Bąk, w którym trzeba wykonać tunel. Planowana ścieżka ma mieć szerokość 2 m ciągu pieszo-jezdnego. Jej nawierzchnia wykonana będzie z asfaltu natomiast w terenie leśnym – na pasach ochronnych p-poz. będzie nawierzchnia szutrowa.
W ramach przygotowań do inwestycji gmina Karsin przeprowadziła negocjacje z właścicielami działek, przez które ma przebiegać ścieżka. W ich wyniku 96% gruntów będzie odpłatnie przekazane gminie. W najbliższym czasie jak pozwoli pogoda ruszą prace geodezyjne wytyczenia pasa pod ścieżkę. Następnie nastąpi wydzielenie działek, po czym dokonana zostanie zapłata za grunt. Należy zaznaczyć, że jest to bardzo ambitny czasowo plan i możliwe są opóźnienia. Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Komentarze