Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Karsin. Z ostatniej sesji Rady Gminy. Przybyło trzech nowych, zasłużonych mieszkańców

30 listopada na uroczystej części obrad radni jednomyślnie podjęli uchwałę nadającą tytuł „Zasłużony dla gminy Karsin” dla ks. kanonika Franciszka Stosika, ks. proboszcza Dominika Szulwica i ks. kanonika Jerzego Wałdocha. To inicjatywa wójta Romana Brunke, będąca odpowiedzią na głosy mieszkańców gminy.

Część uroczystą sesji rozpoczęto hymnem kaszubskim podanym przez muzyków Zespołu Kaszuby z Wiela i Karsina, którego obecność zawsze podnosi rangę różnych, gminnych uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pepliński powitał przybyłych, wśród których byli proboszczowie parafii z terenu gminy i delegacje rad parafialnych. Szczególne słowa skierował do dwóch osób: Marii Bal – Honorowego Obywatela i Jakuba Milocha, który na uroczystości reprezentował ks. Jerzego Wałdocha. Wprowadził zebranych w tematykę uroczystego posiedzenia rady. Podkreślił, że inicjatorem wydarzenia był wójt R. Brunke.

Odpowiedź na sygnały od mieszkańców

Na wniosek włodarza gminy 24 listopada br. zebrała się kapituła tytułu „Zasłużony dla gminy Karsin”, aby zaopiniować wniosek o nadanie tytułu dla ks. kanonika Franciszka Stosika, ks. proboszcza Dominika Szulwica i ks. kanonika Jerzego Wałdocha.

Wójt R. Brunke w swoim wystąpieniu wyjaśnił co było powodem jego działania.

Ten wniosek nie powstał z niczego. To odpowiedź na sygnały od mieszkańców. Od dłuższego czasu wielu z nich zgłaszało mi i radnym również taką konieczność. Wynika ona z chęci podziękowania za służbę naszym czcigodnym księżom. Uważam, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy za co dziękować ks. F. Stosikowi, który pomaga nie tylko parafiom na terenie gminy, ale także poza nią. Podobnie ks. J. Wałdoch, który powrócił do nas w roku 2011 i kiedy w roku 2020 przyszła pandemia pomagał parafii w Karsinie, czy to w konfesjonale, jak i przy ołtarzu. Ks. D. Szulwic wiele lat poświęcił na służbę parafialną w Osowie i parafianie bardzo dobrze pamiętają. Kiedy po 23 latach odchodził z proboszczowania, wielu pytało, czy my jako samorząd planujemy podziękować za te lata jego posługi w Osowie. Dzisiaj jesteśmy tu wszyscy, żeby po prostu podziękować im wszystkim w honorowy sposób, bo innego chyba nie ma – przedstawił sprawę wójt.

Laudacja dla zasłużonych

Po odczytaniu treści uchwały została ona jednomyślnie przyjęta przez radnych. Laudacje dla zasłużonych przedstawił ks. proboszcz Jan Flisikowski. Nieprzypadkowo była to jego osoba, gdyż z całą trójkę dobrze zna od czasów młodości, poprzez kapłańską służbę. Stąd mógł podzielić się z obecnymi ciekawostkami dotyczącymi ich życia i kapłańskiej posługi.

Włodarz gminy i przewodniczący RG uhonorowali każdego z zasłużonych. Gratulacje złożyli im przedstawiciele rad parafialnych, a w ich imieniu podziękowania przekazał proboszcz parafii w Osowie ks. Michał Stępnik. Nowi, zasłużeni mieszkańcy gminy odebrali też gratulacje od radnych, a całą uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia.

D. Tryzna

Ksiądz kanonik Jerzy Wałdoch urodził się 1933 r. w Karsinie. Jego matką była Bolesława Wałdoch z domu Brzezińska, ojciec Jan był rzemieślnikiem, który prowadził zakład krawiecki. Publiczną Szkołę Powszechną ukończył w Karsinie. W 1951 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w LO w Chojnicach i dyplom nauczyciela szkoły podstawowej. Przez dwa lata szkolne pracował w tym zawodzie. W 1953 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a w 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W latach 1959-1979 był wikariuszem w parafiach: Trójcy Świętej w Kościerzynie, Świętego Jana w Toruniu i Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. We wrześniu 1979 r. został proboszczem tej parafii i pełnił tę funkcję do roku 2008 do przeniesienia w stan spoczynku.

W tym czasie pełnił obowiązki wicedziekana, a od 1993 r. dziekana dekanatu Jerzewo. W 1994 r. ks. J. Wałdoch został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej. W latach 1993/98 Członek Rady Duszpasterskiej w Diecezji Pelplińskiej. Od końca grudnia 2011 r. ksiądz kanonik jest seniorem w parafii Matki Bożej Różańcowej w Karsinie.

Ksiądz Franciszek Stosik urodził się 1942 r. w Osowie. Tu ukończył Szkołę Podstawową, zaś zawodową o specjalizacji fryzjer w Czersku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 r. w Olsztynie w Diecezji Warmińskiej. Ksiądz Stosik był wikariuszem w parafiach w miejscowości: Pozezdrzu, Giżycku, Wielu.

Administratorem parafii Dąbrówka Malborska został też bardzo szybko. Proboszczem został w parafii Kuty koło Giżycka, posługiwał tam 20 lat aż do emerytury. Był również proboszczem parafii PW. Stanisława Kostki w Pozezdrzu. Od 1989 r. ksiądz Franciszek Stosik jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Sambijskiej. Od 1992 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego w Polsce przebywał w Diecezji Ełckiej aż do emerytury. W 2012 r. ks. jest seniorem w parafii w Osowie w miejscowości Niebo.

– Można tylko pozazdrościć księdzu kanonikowi, że za życia mieszkał w Niebie, a co będzie dalej? Ksiądz kanonik podczas pandemii był jedynym chyba kapłanem, który się nie poddał, ale choroba też go nadwyrężyła i nie chciał iść do szpitala. Bardzo uparcie trzymał się swojego domu, mówił ja tu jestem zakotwiczony i ja tutaj będę przebywał. Kiedy my wszyscy po kolei padaliśmy na covida, to ksiądz kanonik wytrwale trwał na posterunku obejmując dyżur w konfesjonale i przy ołtarzu, za co jestem mu niezwykle wdzięczny – dodał od siebie autor laudacji.

Ksiądz Dominik Szulwic urodził się w 1954 roku w Rybnie. LO ukończył w Nowym Mieście Lubawskim w 1973 roku i tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowego w Pelplinie. Studia przerwała służba wojskowa. Ksiądz jest porucznikiem rezerwy. W 1981 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego parafie wikariuszowskie to Więcbork, Pelplin i Gdynia. Parafie proboszczowskie to Nowa Karczma, Charzykowy, Osowo i od 2009 r. parafia Karsin. Od 2022 roku jest seniorem w parafii w Wielu.

Lista osób – „Zasłużony dla Gminy Karsin”

 1. Józef Brzeziński
 2. Stanisław Lamczyk
 3. Mieczysław Struk
 4. Edmund Lewańczyk
 5. Iwona Laska
 6. Maria Bal
 7. Zbigniew Studziński
 8. Stefan Narloch
 9. Wacław Czapiewski
 10. Stefan Libera
 11. Józef Kaszubowski
 12. Andrzej Lizakowski
 13. Jerzy Zieliński
 14. Krystian Filipiak
 15. Zyta Czapiewska
 16. Józef Miloch
 17. Wioletta Talewska
 18. Bronisław Pepliński
 19. Henryk Pepliński
 20. Włodzimierz Wyszogrodzki
 21. Ks. Kanonik Franciszek Stosik
 22. Ks. Dominik Szulwic
 23. Ks. Kanonik Jerzy Wałdoch

Komentarze