Gmina Kartuzy Samorząd Wokół nas

Kartuzy. Gminny Program Rewitalizacji. Zgłoś swój projekt, by zmienić miasto

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Kartuz. Zachęcamy do włączenia się tworzenie tego niezwykle ważnego dokumentu. Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne. Nabór trwa do 11 grudnia.

Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Będzie on realizowany na wydzielonym przez uchwałę obszarze miasta do roku 2030. Program ma umożliwić realizację przedsięwzięć, które mogą się przyczynić do rozwoju w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego.

Najważniejsze informacje

Do kolejnej edycji programu zgłaszać można przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie rewitalizacji, przyczyniające się do rozwiązana problemów tego obszaru oraz zgodne z celami GPR takimi jak np. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury publicznej, budowanie ładu przestrzennego i estetyki z wykorzystaniem historycznego dziedzictwa obszaru czy wspieranie przedsięwzięć budujących postawy obywatelskie.

– Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne czy podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą – zachęcają władze.

Nabór projektów potrwa do 11 grudnia. Wypełnione formularze można składać w formie: elektronicznej – poprzez przesłanie na adres e-mail: rewitalizacja@poczta.kartuzy.pl, papierowej – poprzez przesłanie na adres urzędu miejskiego z dopiskiem „REWITALIZACJA – NABÓR” lub składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM w Kartuzach.

Nad/opr.red

Komentarze