Gmina Przodkowo Wokół nas

Przodkowo. Święto Kaszubów w Przedszkolu ,,Happy Children”. Regionaliści z wizytą u przedszkolaków

Dzień Jedności Kaszubów co roku obchodzony jest 19 marca. Przed pandemią świętowano hucznie i muzycznie na spotkaniach mieszkańców całego regionu. Tegoroczne święto było drugim, gdzie obchody przeniosły się do lokalnych społeczności, szkół, domów kultury i jak pokazuje przykład z Przodkowa, nawet do przedszkoli.

19 marca ma upamiętniać pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX. Dzień ten okrzyknięto Dniem Jedności Kaszubów. Święto to zaczęto obchodzić szerzej, kiedyobszar Kaszub znalazł się w całości w granicach nowego województwa pomorskiego. Jest ono szczególną okazją do promocji kaszubszczyzny, podtrzymywania tradycji regionu oraz integracji Kaszubów. Przy okazji tych spotkań organizowane są kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, koncerty zespołów kaszubskich itd.

Święto w przodkowskim przedszkolu

W piątek 19 marca do przedszkola ,,Happy Children” przybyli przedstawiciele Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kaszuby” na czele z Izabelą Bliźniewską, która od dawna jest animatorką kultury i jednocześnie kompozytorką. Wspólnie z Filipem, Maćkiem oraz Jakubem przybliżyła przedszkolakom instrumenty ludowe Kaszub.

Wspólnie pokazali oni dzieciom najbardziej charakterystyczny instrument, jakim są diabelskie skrzypce – używane niegdyś do odstraszania duchów w noc zaduszkową. Następnym ciekawym instrumentem kaszubskim z jakim zetknęły się dzieci, był burczybas. Przedszkolaki poprzez pociąganie włosia wilgotnymi palcami wydobywały z instrumentu „burczące” basowe dźwięki. Kolejnym interesującym instrumentem, z jakim dzieci miały możliwość obcowania była bazuna. Jak informują opiekunowie, dzieci miały nie lada satysfakcję i uciechę korzystając z zaprezentowanych instrumentów.

red.

Komentarze