Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Modernizacja dróg powiatowych. Powstaną kolejne ciągi pieszo-rowerowe

Wicestarosta Piotr Fikus wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwoną Formelą podpisali umowę na rozbudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników przy czterech drogach.

15 grudnia podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika drogi: odcinek Tokary-Miszewo o długości 2,38 km, w miejscowości Kolonia o długości 1,4 km, odcinek Kartuzy-Prokowskie Chrósty liczący 1,45 km oraz odcinek Lniska-Niestępowo – 1,21 km”.

Wyłonionym wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym została podpisana umowa jest: VIABET z Sierakowic z ceną 7,13 mln zł  oraz okresem gwarancji 5 lat. Na realizację zadania udało się uzyskać powiatowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,49 mln zł. 

Odbiór pod koniec 2024 roku

W ramach planowanej inwestycji przewidziano między innymi: roboty przygotowawcze, roboty zmienne, wykonanie odwodnienia, podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe, wykonanie docelowej organizacji ruchu i inne niezbędne dla zrealizowania przedmiotowego zadania. 

Realizacja wyżej wymienionych prac na remontowanych odcinkach dróg ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Termin wykonania zamówienia określono do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy założeniu, że zakończenie całości robót budowlanych i zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Nad/opr.red

Komentarze