Gmina Kartuzy Szkolnictwo

Kartuzy. Program ERASMUS+. Konferencja podsumowująca projekt w „Dwójce”

19 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach odbyła się konferencja pt. Erasmus+. Było to podsumowanie projektu realizowanego przez „Dwójkę” w latach 2020 – 2023.

W konferencji udział wzięli nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński, kierownik oświaty Elżbieta Rejter, dyrektorzy szkół z gminy Kartuzy oraz przewodnicząca Rady Rodziców Natalia Gronda. Konferencję poprowadził dyrektor szkoły Piotr Kloczkowski, który przedstawił zrealizowane przez szkołę wcześniej projekty, w których nauczyciele oraz uczniowie od 2016 roku wzięli udział i się szkolili. Następnie przedstawione zostały wszystkie szkolenia zrealizowane podczas projektu „Matematyka Europejczyka”, w których wzięło udział 15 nauczycieli w 25 zagranicznych mobilnościach.

Podczas konferencji dyrektor omówił plany „Dwójki” na najbliższe lata, a więc realizacja projektu „Zielone kroki po Europie”, wymiana ze szkołą w Czechach, kontynuacja wymiany polsko – niemieckiej.

Na koniec spotkania przekazano szkole nową pracownię komputerową, wyposażoną w komputery najnowszej generacji oraz dostęp do platformy Liga Niezwykłych Umysłów.

Efekty szkolenia

Ponadto po konferencji, zaproszeni goście mogli obejrzeć w jaki sposób szkolenia nauczycieli przeniosły się na pracę z uczniami. W jednej z sal uczniowie prezentowali swoje umiejętności ICT w pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. W drugiej sali można było podejrzeć zajęcia z edukatorem Europejskiej Agencji Kosmicznej Marty Skrzypkowskiej. Podczas spotkania nastąpiło na „żywo” połączenie z satelitą meteorologicznym oraz próba ściągnięcia zdjęcia prezentującego aktualną sytuację pogodową.

Nad/opr.red

Komentarze