Gmina Kartuzy Inwestycje Samorząd Wokół nas

Kartuzy. Ważne wydarzenie w SPEC-PEC. Otrzymali pożyczkę 0,5 mln zł od WFOŚiGW

W dniu dzisiejszym prezesi WFOŚiGW w Gdańsku i kartuskiego SPEC-PEC podpisali umowę, dzięki której firma ciepłownicza uzyska 0,5 mln zł pożyczki na sfinansowanie rozbudowy sieci. Chodzi o zakończone prace dotyczące podłączenia budynku Starostwa Powiatowego, Prokuratury Rejonowej i budynku wielorodzinnego na ul. Bielińskiego.

W budynku kartuskiej ciepłowni umowę podpisali Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku i Mariusz Dziura, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach. W wydarzeniu udział wziął też burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. Podpisana umowa dotyczy pożyczki dla SPEC-PEC w wysokości 583 tys. zł, której udzieli WFOŚiGW w Gdańsku.

– Od lat współpracujemy z kartuską ciepłownią. Zrealizowaliśmy już wiele projektów, dzięki którym poprawiła się jakość powietrza w mieście. Efekty naszej 16-letniej kooperacji są olbrzymie. Emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o 354 ton, pyłów o 20 ton, tlenku węgla o 35 ton. To są realne korzyści dla mieszkańców i turystów, którzy licznie odwiedzają to piękne miasto – stwierdził prezes WFOŚiGW w Gdańsku S. Gajda.

– To bardzo ważna dla nas umowa. W czasach, kiedy brakuje firmom ciepłowniczym środków finansowych na bieżące działania w związku z zagrożonymi przepływami gotówkowymi od odbiorców – mieszkańców, myśleć o inwestycjach jest szczególnie trudno. A my inwestujemy, rozbudowujemy swoją sieć. Stąd każde pieniądze zewnętrzne pozyskane na ten cel są dla nas wybawieniem – mówił prezes SPEC-PEC M. Dziura.

Wykonana inwestycja

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy SPEC-PEC wybudował 322 m sieci ciepłowniczej i 3 nowe węzły cieplne. Roboty te prowadzone po obu stronach ul. 3 Maja i na ul. Bielińskiego każdy mógł zauważyć. Umożliwiły one podłączenie 3 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Chodzi o budynek byłego sądu a obecnie Starostwa Powiatowego, Prokuratury Rejonowej i budynek wielorodzinny na ul. Bielińskiego. Co ciekawe, jego mieszkańcy ogrzewali się do tej pory elektrycznie ponosząc bardzo wysokie koszta. Dzięki inwestycji zlikwidowane zostały stare, lokalne kotłownie, przecz co zmniejszyła się o 53 tony rocznie zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla w mieście. Koszt wykonanej inwestycji to 648 tys. zł.

– W ostatnich trzech latach zainwestowaliśmy niemałe pieniądze, bo 3 mln zł z budżetu gminy, aby przerzucić sieć ciepłowniczą na drugą stronę naszego miasta. To spowodowało, że otworzyliśmy się dla szerszego grona naszych mieszkańców, czyli dla większej ilości odbiorców. Sieć została rozbudowana m.in. na Starym Osiedlu, gdzie do tej pory były piece, a mieszkańcy tych domów wielorodzinnych to ludzie w przeważającej ilości starsi. Stąd rozbudowa nie tylko ograniczała emisję CO w mieście, ale też dała mieszkańcom wygodę – mówi burmistrz miasta.

Władze Kartuz zapewniają, że planowany jest dalszy rozwój sieci ciepłowniczej w mieście.

Nad/opr.D.Tryzna

Mariusz Dziura, prezes SPEC-PEC

Zrealizowana ostatnio inwestycja ma bardzo duże znaczenie dla nas, ale też i dla miasta. Podłączyliśmy do naszej sieci trzech dużych odbiorców, ale to tylko początek działań w tym rejonie miasta. Pójdziemy dalej kierunku Szkoły Podstawowej nr 1. Po drodze mamy jeszcze hotel i co ważne, prowadzimy rozmowy o podłączeniu terenu inwestycyjnego po byłym dworcu PKS.

Dzięki tej już zrealizowanej inwestycji będziemy produkować kilkaset kW ciepła więcej, a docelowo będzie to o 1 MW więcej. Przyłączenie nowych odbiorców do scentralizowanego systemu ciepłowniczego miasta jest najbardziej efektywnym sposobem na poprawienie jakości powietrza w mieście.

Komentarze