Inne Powiat kartuski Powiat kościerski Wokół nas

Kaszubski Związek Pracodawców w obronie gospodarki

Region. Walka o byt i przetrwanie kaszubskich przedsiębiorców

Kaszubski Związek Pracodawców zainicjował akcję mającą na celu ochronę kaszubskich przedsiębiorców, w związku z epidemią koronawirusa. W tym celu wystąpił do wszystkich swoich członków o przesyłanie propozycji, wniosków i uwag, które przekazywać będzie pod adresem władz. Są już pierwsze efekty tych działań.

Sytuacja nie tylko kaszubskich przedsiębiorców, z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza. Nakaz władz o przymusowej kwarantannie wielu osób, zalecenia dotyczące unikania wzajemnych kontaktów, przebywania w miejscach publicznych, przerywanie łańcuchów dostaw, zaniechanie wymiany handlowej, paraliż kooperacji i w końcu zamykanie przez przedsiębiorców zakładów pracy czy linii produkcyjnych, powoduje, że wielu przedsiębiorców już teraz jest bliskich bankructwa a wraz z nimi, pracę mogą stracić tysiące osób. Powoli unieruchamiane są całe gałęzie gospodarki. Nikt w tej chwili nie wie, jakie będzie miało to ostateczne konsekwencje.

Wideokonferencja związków pracodawców

Jak informuje nas prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki, w dniu 16 marca odbyła się wideokonferencja związków pracodawców działających na Pomorzu. Udział w niej wzięli przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawców Pomorza, Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Gdańskiego Klubu Biznesu, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Kaszubskiego Związku Pracodawców, Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda, Starogardzkiego Klub Biznesu, Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Loży Gdańskiej BCC. Podczas wideokonferencji ustalono, że KZP będzie koordynować działania w sprawie formułowania wniosków i propozycji które przedkładane będą władzom państwowym i regionalnym. Do KZP wpłynęły już pierwsze wnioski i uwagi, które zarząd związku przekaże do władz w formie zestawienia zbiorczego.

Wspólne oświadczenie

Efektem wideokonferencji było także wypracowanie wspólnego oświadczenia uczestniczących w niej pracodawców województwa pomorskiego, skierowanego do wojewody pomorskiego, marszałka województwa, starostów, prezydentów burmistrzów i wójtów pomorskich samorządów. Przedsiębiorcy zaniepokojeni dramatycznym pogorszeniem sytuacji wielu firm apelują do władz zarówno szczebla centralnego jak i samorządowego, o podjęcie działań w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie negatywnych skutków w dłuższym okresie. W oświadczeniu czytamy, że : „Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców odnoszący się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS powinien zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek, czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach.”

„Wdrożenie instrumentów finansowych” i apel do władz samorządowych

Autorzy wspólnego oświadczenia, w dalszej części wnioskują o pomoc finansową, w postaci uproszczonych procedur wsparcia finansowego. W dalszej części czytamy: „Konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki.” Apelują do władz samorządowych o „zaniechanie poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.”

Czy uda się odroczyć terminy?

Z uwagi na kwarantannę czy nadzór epidemiologiczny, setki osób wyłączonych jest z codziennego, normalnego funkcjonowania. Osoby te nie będą w stanie dochować narzuconych przez państwo terminów, takich jak składanie deklaracji, sprawozdań czy płacenia podatków. Dlatego autorzy oświadczenia apelują o „odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK”. Wnoszą o zrozumienie sytuacji, połączenie działań i pilne interwencje w tych i innych wskazanych w oświadczeniu obszarach.

BM

Komentarze