Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kobysewo. 5-lecie istnienia ŚDS. Jubileusz tej wyjątkowej placówki wsparcia niepełnosprawnych

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 10 czerwca. Przybyła na nią znaczna reprezentacja władz powiatu, burmistrz Kartuz oraz wszyscy kierownicy GOPS, WTZ i DPS. Była to okazja do wspomnień, a z drugiej strony pokazania jak ważna jest to placówka dla społeczności powiatu. W uroczystości aktywny udział wzięli jej podopieczni.

Gospodarzem wydarzenia była kierownik obiektu Barbara Hufnagel. Powitała liczne grono osób, które zaszczyciły swoją obecnością jubileusz. Przede wszystkim przedstawicieli organu prowadzącego – powiatu kartuskiego: starostę kartuskiego Bogdana Łapę, wicestarostę Iwonę Formelę, skarbnik powiatu Zofię Kreftę, sekretarza powiatu Radosława Peka, członka zarządu powiatu Pawła Kowalewskiego. Powitała dyrektora oddziału pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  (PFRON) Dariusza Majorka, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie Barbarę Bulczak, reprezentującą gminę Żukowo Aleksandrę Leszczyńską oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach Grzegorza Mikiciuka. Ucieszyła się z obecności kierowników wszystkich placówek opiekuńczych działających na terenie powiatu kartuskiego.

Jedyna taka placówka w woj. pomorskim

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie swoim podopiecznym wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, integracji społecznej oraz poprawy jakości życia. Powołany został w 2019 roku.

– Placówka jest prowadzona przez powiat. Taka podległość to właściwie rzadkość. Przez 5 lat byliśmy jedyną taką placówką w woj. pomorskim. W październiku 2023 roku podobną placówkę powołano w Wejherowie. Stąd z okazji jubileuszu chcielibyśmy podkreślić i docenić zaangażowanie powiatu – mówiła B. Hufnagel.

W swoim wystąpieniu złożyła wiele podziękowań przedstawicielom środowiska za to, że „Wspierali ŚDS Kobysewo na różne sposoby: słowem, doświadczeniem, zaproszeniami na wiele imprez integracyjnych”. Według niej to pomogło zaistnieć placówce w środowisku.

Wspomnienia starosty

Włodarz powiatu w swoim wystąpieniu sięgnął poza rok 2019. Przypomniał, że pomysłodawcą placówki była śp. Barbara Gołata, która zawsze podkreślała, że w powiecie taki obiekt powinien powstać. Myśl ta przebiła się podczas rozważań władz powiatu co dalej robić z budynkami w Kobysewie. Dzięki tej decyzji dziś i zrealizowanej inwestycji były obiekty gospodarcze dziś służą podopiecznym ŚDS i samorządowi, gdyż tu obraduje Rada Powiatu.

– Była to bardzo odważna decyzja, bo nie mieliśmy w tym zadaniu żadnych doświadczeń. Był to pierwszy taki ośrodek w województwie – wspominał B. Łapa.

Podkreślił, że realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez pomocy środków z Samorządu Pomorskiego, którymi dysponował PFRON kierowany przez obecnego na uroczystości dyrektora D. Majorka. Podziękował mu za systematyczne wsparcie udzielane powiatowi, dzięki któremu poprawiana jest m.in. flota transportowa, którą dowożeni są podopieczni placówek.

„Ludzie wielkiego serca”

W swoim wystąpieniu B. Łapa mówił też o znaczeniu ŚDS w Kobysewie dla osób z niepełnosprawnościami, które są mieszkańcami powiatu. Zaznaczył, że na potencjał tej placówki i jej podobnych duży wpływ mają ich zarządzający.

– Na tej sali są kierownicy wszystkich GOPS, WTZ, DPS. To ludzie dobrej osoby. To osoby, które swoje serce oddają tym obiektom i podopiecznym, którzy tu przebywają. Taką osobą jest m.in. Barbara Hufnagel, dyrektor ŚDS w Kobysewie. Mając takich zarządzających może być spokojni o podopiecznych tych placówek – zaznaczył w swoim wystąpieniu.

W podobnym tonie wypowiedział się również Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz miasta i gminy Kartuzy.

D. Tryzna

Komentarze