Inwestycje Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Kartuskiej. Przejście dla pieszych bardziej widoczne

Działania jakie podjął magistrat pod kierownictwem wiceburmistrza Tomasza Nadolnego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Kartuskiej zakończyły się sukcesem. Teraz przejścia będą bardziej widoczne dzięki zamontowaniu nad nimi specjalnego oświetlenia informacyjnego.

Tragiczne wydarzenia z udziałem pieszych, do jakich doszło na początku bieżącego roku na ul. Kartuskiej, spowodowały podjęcie przez władze miasta specjalnych kroków, których celem miało być poprawa bezpieczeństwa. Już w styczniu wystosowano do Samorządu Pomorskiego prośbę o zamontowanie dodatkowych elementów świetlnych na przejściach dla pieszych, na których doszło do tych wypadków. Jak informuje wiceburmistrz T. Nadolny, który nadzorował całą sprawę, odpowiedź przyszła niezwłocznie, stąd magistrat przystąpił do dalszych kroków związanych z montażem podświetlanych znaków D-6 „Przejście dla pieszych”.

Uzyskane efekty

Jak już informowaliśmy naszych czytelników, na początku ubiegłego miesiąca ruszyła modernizacja ul. Kartuskiej na odcinku od Kościerzyny Wybudowanie, włącznie ze skrzyżowaniem ul. Kartuskiej – Wybickiego – Zmartwychwstańców, była efektem dobrej współpracy pomiędzy samorządem miasta i samorządem pomorskim. Jak informował nas wiceburmistrz T. Nadolny, na decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich miało niewątpliwie wpływ zaangażowanie się finansowe miasta w remont wiaduktu na DW 214. Zadanie to wykonane zostało w ramach budowy miejskiego odcinka ścieżki rowerowej do Skorzewa. Kosztowało bagatela 1,3 mln zł. Zmodernizowany odcinek ul. Kartuskiej ma 1,8 km. W ramach inwestycji jezdnia zyskała nowy dywanik asfaltowy, wyrównano bruki na ciągach pieszych i poprawiono bezpieczne wyspy na przejściach dla pieszych. Odpowiadając na monity władz miasta, zyskały one też dodatkowe oświetlenie.

– Zamontowano podświetlane znaki, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo na tej ulicy. Ogromne podziękowania należą się Zarządowi Dróg Wojewódzkich i przede wszystkim marszałkowi Mieczysławowi Strukowi. To kolejna inwestycja, która wpłynie na komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców – podkreśla wiceburmistrz T. Nadolny.

UM/opr.red

Tomasz Nadolny, wiceburmistrz Kościerzyny

Podświetlane znaki D-6 „Przejście dla pieszych” zostały zamontowane na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy Kartuskiej, na których doszło do tragicznych wypadków. Dla przypomnienia: 3 stycznia br. wysłaliśmy pierwsze pismo do Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Odpowiedź o zleceniu opracowania oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej przyszła 6 lutego. Modernizacja ul. Kartuskiej była okazją do przesłania kolejnego pisma, co miało miejsce 26 lipca. Zostało ono poparte kilkoma rozmowami, w których uczestniczyłem osobiście. Były one przekonujące i ostatecznie się udało. To było dla mnie ważne, dlatego cieszę się z bardzo dobrej współpracy z ZDW w Gdańsku i Marszałkiem Województwa Pomorskiego.  Najważniejsze dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Komentarze