Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Trwa nieustanny proces modernizacji dróg powiatowych. W dwa lata przybyło 30 km, a w planach kolejne 19 km

Dzięki pieniądzom z programów rządowych w ciągu obecnej kadencji władz samorządowych powiat kościerski zmodernizował dziesiątki kilometrów swoich dróg. Co roku przybywa kilkanaście kilometrów. Również bieżący rok przyniesie podobne statystyki.

Jak informuje wicestarosta Piotr Laska, obecnie na terenie powiatu kościerskiego prowadzone są trzy inwestycje, z czego jedna została podzielona na dwie części. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej od Liniewa do Starych Polaszek za kwotę 10,18 mln zł. Jej zakończenie planowane jest na koniec maja przyszłego roku. Powiat prowadzi również przebudowę drogi od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna. Jej całkowity koszt sięgnie 7,95 mln zł. Ma ona być oddana do użytku w końcu listopada br. Oba zadania prowadzi Firma Budowlano – Drogowa MTM z Gdyni. Obie również realizowane są przy pomocy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z Polskiego Ładu powiat pozyskał wsparcie na przebudowę drogi wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej z podziałem na części: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do miejscowości Nowy Barkoczyn i przebudowa drogi od DW214 w miejscowości Sarnowy do Wielkiego Podlesia. Ta pierwsza warta jest 3,39 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Sztama. Drugą część wykonuje firma Henryka Czarnowskiego za 3,14 mln zł. Obie części mają być gotowe do 23 września br.

Prowadzone przetargi

Obecnie w trakcie postępowania przetargowego jest zadanie przebudowy drogi od Olpucha do osady Bestra Suka na odcinku 2 km. Wykonawcą będzie firma DROGOMEX, która wykona zadanie za 4,04 mln zł do końca września przyszłego roku, o ile umowa zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Przebudową drogi powiatowej w miejscowości Bąk zajmie się firma Henryka Czarnowskiego za 1,5 mln zł. Umowa została podpisana na początku sierpnia. Termin jej realizacji upływa we wrześniu przyszłego roku. Obie inwestycje dofinansowane są z RFRD.

W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego jest przebudowa drogi powiatowej Wdzydze – Olpuch – etap I, czyli odcinek Wdzydze – Gołuń. Powiat uzyskał na zadanie środki z PROW. Wartość zadania ujęta we wniosku o dofinansowanie to 4,08 mln zł. Przewidywany termin wykonania zadania to czerwiec 2024.

Plany inwestycyjne

W ramach kolejnych naborów do programów rządowych powiat zgłosił pięć wniosków do Polskiego Ładu i dwa do RFRD. Do tego pierwszego programu zgłoszono przebudowę drogi od miejscowości Stare Polaszki do miejscowości Stara Kiszewa. Przewidywana wartość inwestycji to 9,05 mln, zaś przewidywany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy. Ponadto zgłoszono budowę drogi w miejscowości Wieprznica do Owśnic za niecałe 2,6 mln zł. To także zadanie jednoroczne. Zaplanowano przebudowę drogi od osady Bestra Suka do DW214 za 4,3 mln zł do końca grudnia przyszłego roku. Powiat zgłosił także przebudowę drogi z Wdzydz Tucholskich do miejscowości Borsk – etap II za niecałe 4,5 mln zł i przebudowę drogi Wdzydze-Olpuch etap II za 2,33 mln zł. Obie miałyby zostać wykonane do grudnia 2024.

Do RFRD zgłoszono przebudowę drogi w miejscowości Lubieszyn za około 2,05 mln zł i przebudowę drogi z Wdzydz Tucholskich do miejscowości Borsk za ponad 4,25 mln zł. Przewidywany okres realizacji obu inwestycji to czerwiec 2025 r.

Nad/opr.red

Piotr Laska, wicestarosta kościerski

Jednym z głównych celów jakie postawił sobie zarząd powiatu kościerskiego obecnej kadencji jest modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej. Realizujemy to zadanie korzystając ze środków jakie oferują programy rządowe – Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg i Polski Ład. Możemy się pochwalić tym, że jesteśmy jednym z najlepiej wykorzystujących te środki samorządów w pomorskim.

Dzięki temu do połowy roku 2020 wyremontowaliśmy 80 km naszych dróg. Do tego doszło w roku 2021 – 10,5 km. Rok później zmodernizowaliśmy 16 km dróg, a w roku bieżącym będzie tego 14 km. Podsumowując daje to nam około 120,5 km wyremontowanych dróg na 236 km, które posiadamy.

Co ważne, w najbliższym czasie mamy złożone wnioski na remont kolejnych 19-25 km. Obecnie nasze działania koncentrują się na dwóch kierunkach: drodze powiatowej Liniewo -Stara Kiszewa oraz na drodze powiatowej łączącej Wiele z DW 214.

Na ukończeniu droga powiatowa do Nowego Barkoczyna i ścieżka biegnąca do tej miejscowości od DW 221.

Komentarze