Kultura Powiat kościerski Samorząd Wokół nas

Kościerzyna. Powiatowe Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Medale okolicznościowe dla czterech osób oddanych powiatowi

25 maja w sali im. L. Szopińskiego celebrowano Dzień Samorządowca. Na jego rolę w codziennym życiu mieszkańców zwróciła uwagę starosta. W dniu święta cztery osoby, które wiele lat życia prywatnego i zawodowego poświęciły powiatowi kościerskiemu, zostały specjalnie uhonorowane.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia starosty Alicji Żurawskiej, w którym przybliżyła ona rolę samorządowca. Jak powiedziała, w środowisku lokalnym pracownik samorządowy odgrywa szczególną rolę a jego praca, często niedoceniana przez innych, jest bardzo pożyteczna.

– W arkanach przepisów, zawiłych ustaw i rozporządzeń, każdy mieszkaniec ma prawo wątpić czy wszystkie wydane decyzje są dobre. Ale uwierzcie mi państwo, każdy pracownik czy urzędnik samorządowy zanim złoży pod decyzją podpis, trzydzieści razy się zastanowi, czy jest to zgodne z prawem i jaki skutek wnosi ta decyzja – mówiła starosta.

Medale dla szczególnie zasłużonych

Dzień Samorządowca był doskonałą okazją, aby wyróżnić osoby, które na przestrzeni wielu lat działały na rzecz powiatu. Aby docenić ich wkład w rozwój samorządu, przyznano im Medal Okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Kościerskiego”. Odznaczenie, ustanowione rok temu, swoim wyglądem nawiązuje do symboliki Powiatu Kościerskiego. Awers Medalu ma umieszczoną w polu centralnym podobiznę Józefa Wybickiego z roczną datą urodzin i śmierci oraz herbem rodu Rogala, z którego wywodził się Józef Wybicki. Rewers Medalu ma umieszczony w polu centralnym herb i logo Powiatu Kościerskiego.

Medalem uhonorowano Alojzego Szoskę, który od 1982 do 2010 roku kierował gminą Nowa Karczma, był również członkiem Zarządu Powiatu Kościerskiego oraz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Nowa Karczma. Nagrodzono także Andrzeja Szalę – jeden z dyrektorów o najdłuższym stażu – przez przeszło 26 lat pełnił funkcję dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, konsekwentnie budując renomę i pozytywny wizerunek placówki. Medal wręczono również Bogusławowi Skwierawskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Realizował, wspólnie z kierowanym przez siebie zespołem, bardzo ważne i istotne z punktu widzenia użytkowników dróg, zadania z zakresu szeroko rozumianego administrowania drogami powiatowymi. Medal trafił także do Tadeusza Lipskiego – nauczyciela, instruktora, wizytatora i wieloletniego dyrektora PZS nr 2 w Kościerzynie. Swoje przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie i wiedzę spożytkował na rzecz edukacji młodych pokoleń.

D. Tryzna

Alicja Żurawska, starosta kościerski

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przekazuję wszystkim, którzy mrówczo codziennie pracują, wszystkim samorządowcom wyrazy podziękowań i uznania za trudną, bardzo odpowiedzialną i wymagającą fachowości oraz wiedzy pracę jaką wykonujecie na rzecz środowisk lokalnych i całego powiatu kościerskiego. Mnóstwo zmieniających się przepisów, ustaw i zasad, powodują, że jesteśmy w permanentnej nauce i przystosowywaniu się do nowych form pracy. Wasz wysiłek nie zawsze jest widoczny, ale trudno bez niego sobie wyobrazić sprawnie funkcjonującą gminę, miasto, powiat czy województwo. Szczególnie serdecznie dziękuję osobom pracującym na rzecz powiatu kościerskiego. Nie tylko za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, ale także za pasję i serce, które wkładacie w swoją codzienną pracę, nie patrząc na zegarek i poświęcony dodatkowy czas.

Komentarze