Inwestycje Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Jest umowa na przebudowę kolejnych ulic

8 maja w Urzędzie Miasta Kościerzyna burmistrz Michał Majewski wraz z zastępcą Tomaszem Nadolnym podpisali umowę z wykonawcą zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie.

Zakres zadania obejmuje przebudowę ulic Tetmajera, Konopnickiej, Słowackiego, Kraszewskiego oraz Brzechwy w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania zaplanowano prace na odcinku ok. 2,54 km. Zakres robót przewidzianych do wykonania to: roboty przygotowawcze, wycinka drzew, roboty rozbiórkowe, usunięcie humusu, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, ścieżkach, zjazdach, przejściach wyniesionych, miejscach postojowych. W planach jest budowa oświetlenia drogi, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej i przebudowa kolizji z siecią energetyczna i gazową. Okres realizacji zamówienia wynosi szesnaście miesięcy.

Całkowita wartość zadania wyniesie 15,3 mln zł, z czego 13,1 mln zł to dotacja pozyskana przez samorząd dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania będzie Firma ROKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

UM/opr.red

Komentarze