Gmina Sierakowice Samorząd Wokół nas Wywiady

„Mam wizję dla lepszej przyszłości gminy Sierakowice”

Z Rafałem Makuratem, kandydatem na wójta gminy Sierakowice rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Kto jak kto, ale Pan dobrze wie czym jest sport w kształtowaniu młodego człowieka. Co zamierza Pan robić jako wójt, aby stworzyć lepsze warunki dla wychowania poprzez sport dzieci i młodzieży?

Gdy mówimy o kształtowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport, musimy wziąć pod uwagę dwa istotne czynniki. Po pierwsze czynnik fizyczny, a po drugie, nie mniej ważny, czynnik psychiczny. Oczywiście jako gmina zobowiązani jesteśmy stworzyć dzieci i młodzieży odpowiednie warunki do pracy. Dlatego naszym priorytetem jest budowa brakujących sal gimnastycznych w Szopie i Łyśniewie oraz rozbudowa sali w Gowidlinie. Jeśli mowa o sferze emocjonalnej, istotne jest aby z profesjonalnym podejściem zaszczepiać w dzieciach pasję do sportu, już od najmłodszych lat. Nasze kluby już teraz szczycą się dobrymi wynikami. Ważne jest, aby te dobre nastroje podtrzymywać.

Jak widzi Pan funkcjonowanie sierakowickiego Centrum Kultury w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, poznawczych itd. społeczeństwa gminy?

Nowo powstające Centrum Kultury to miejsce z ogromnym potencjałem, który mamy zamiar wykorzystać, z przeznaczeniem dla każdej z grup wiekowych. Centrum Kultury będzie tętnić życiem, oferując jak dotąd zajęcia muzyczne, taneczne i ogólnorozwojowe, na znacznie większą skalę. Poza tym w swojej ofercie powinno mieć seanse filmowe, przedstawienia teatralne, a także koncerty. Naturalnie będzie to miejsce, w którym krzewić będzie się bogatą i różnorodną kulturę kaszubską, ale w nowoczesny i przystępny dzieciom i młodzieży sposób. Planujemy również centrum multimedialnego, gdzie swoje pasje będzie mogła rozwijać młodzież.

Jak widzi Pan politykę senioralną gminy?

Cieszy mnie, że Seniorzy coraz chętniej aktywnie uczestniczą w życiu gminy. Chcielibyśmy, aby w Sierakowicach powstał planowany dom dziennego pobytu dla osób starszych. Poza tym mamy coraz więcej stowarzyszeń, funkcjonują Kluby Seniora, a niedawno powstała Rada Seniorów. Jako samorząd, będziemy te wszystkie działania wspierać, szczególnie merytorycznie, m.in. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uważam, że powstające Centrum Kultury będzie miejscem, w którym Seniorzy znajdą swoje miejsce. Marzy nam się też projekt, dzięki któremu łączyć będziemy pokolenia. Poza tym zaplanowaliśmy program 500 plus dla seniorów – to pomoc w finansowaniu zakupu leków dla najstarszych mieszkańców gminy. 500 zł na seniora.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze