Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Miejscowość Góra. Rozbudowa miejscowej szkoły. Ruszyły prace projektowe dotyczące budowy hali sportowej

Stworzenie lepszych warunków nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górze od lat zajmowało głowy władz gminy Stara Kiszewa. Problem rozwiązał się po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pieniądze te umożliwiły rozpoczęcie prac projektowych dotyczących budowy hali sportowej wraz z łącznikiem.

Góra liczy 262 mieszkańców. Do obwodu szkolnego należą również Górne i Dolne Maliki oraz Kobyle, to kolejnych 567 mieszkańców.

– Na dzień dzisiejszy do ośmioklasowej szkoły uczęszcza 96 dzieci. Tymczasem szkoła nie posiada żadnego zaplecza sportowego, a zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na holu szkoły – informuje Andrzej Hinc, sekretarz gminy.

Społeczność szkolna od dawna prosiła władze samorządu o rozbudowę placówki i mimo że władze to rozumiały, to nie były w stanie zabrać się za inwestycję, gdyż brakowało środków. Jednak w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich” gmina pojawiła się na liście beneficjentów. Tym samym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2,02 mln zł pozwoli na rozpoczęcie wyczekiwanej inwestycji, jaką jest budowa hali przy szkole w Górze. Samorząd szacuje, że zadanie pochłonie blisko 2,9 mln zł. W tej chwili trwają prace projektowe. Termin realizacji to sierpień 2024 r.

Co w ramach inwestycji?

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Obiekt sportowy powstanie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górze. Budynek szkoły z obiektem sportowym zostanie połączony łącznikiem. Boisko będzie wykonane z nawierzchni poliuretanowej, natomiast konstrukcję hali przyjęto z zadaszeniem łukowym o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową. Dla wzmocnienia funkcjonalności w bryle hali zostanie wykonane zaplecze sanitarno-szatniowe. Obiekt zostanie wyposażony w wirtualną, mobilną strzelnicę laserową na 4 stanowiska strzeleckie. Źródłem ciepła i energii dla obiektu będą instalacje służące szkole podstawowej.

Nad/opr.red

Komentarze