Gmina Karsin Powiat kościerski Wokół nas

Przytarnia. Piknik edukacyjny. Wspólnymi siłami sadzili drzewa

18 sierpnia w Przytarni przy wieży widokowej Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” przy współpracy z gminą Karsin, Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Lipusz zorganizowała piknik edukacyjny i wspólne sadzenie drzew.

Wydarzenie było zwieńczeniem projektu pn. „Serce Kaszub to piękna kraina, więc zamiast auta weź rower i wspieraj nasz klimat”. W ramach inicjatywy stworzono małe miejsce rekreacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania emisjom. Postawiono tablice informacyjne, w tym interaktywne, ławkę, kosz i stojak dla rowerów. Oficjalnego otwarcia nowo powstałej infrastruktury poprzez przecięcie zielonej wstęgi dokonali wójt gminy Karsin Roman Brunke i Patrycja Weiher-Maliszewska reprezentująca LOT. Tego dnia licznie przybyli goście mogli skorzystać z warsztatów przyrodniczych, wziąć udział w grze terenowej z nagrodami czy wejść na wieżę widokową.

Największa atrakcja

Największym zainteresowaniem cieszyło się wspólne sadzenie rodzimych gatunków drzew. Uczestnicy pod czujnym okiem pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przygotowywali podłoże i podlewali drzewka. Pierwsze sto osób przybyłych na piknik otrzymało prezent w postaci rośliny z dołączoną edukacyjną informacją na temat racjonalnego korzystania z energii i roli drzew w przyrodzie. Nie zabrakło bezpłatnego poczęstunku – kompotu z jabłek, herbaty z lipy, drożdżówki z jagodami czy pajdy ze smalcem.

– Sadzenie drzew jest dobrą formą integracji. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialność za przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że powstały park w malowniczej miejscowości Przytarnia, w otoczeniu wieży widokowej oraz ścieżki rowerowej w przyjemny sposób przyczyni się do zwiększenia świadomości zarówno mieszkańców jak i turystów w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom i ochronie środowiska przed emisją szkodliwych pyłów i gazów – mówiła P. Weiher-Maliszewska.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW.

Nad/opr.red

Komentarze