Gmina Sierakowice

Nagrody i wyróżnienia dla absolwentów SP nr 1 w Sierakowicach

Rozstrzygnięto 12. edycję konkursu na najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w gminie Sierakowice. Aby być nominowanym do konkursu „Najlepszy z Najlepszych”, należało uzyskać średnią ocen co najmniej 5.0 przez poszczególne semestry trzech ostatnich lat.

Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, brano pod uwagę osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych,  turniejach sportowych i konkursach artystycznych.  Jak poinformowała Bogumiła Okroj – przewodnicząca komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, po raz pierwszy, z uwagi na likwidację gimnazjów, do konkursu nominowano wyłącznie absolwentów szkół podstawowych.

Akty nominacji

Do komisji oświaty, zdrowia i pomocy społecznej Rady Gminy wpłynęły dwa akty nominacji. Komisja dokonała punktacji zgodnie z regulaminem konkursu i przyznała tytuł „Najlepszy absolwent szkoły podstawowej w gminie Sierakowice” w roku 2020 – Dominice Płotce, absolwentce Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy. Wyróżnienie przyznano Marcie Mielewczyk, absolwentce Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Obie uczennice mogą pochwalić się imponującą średnią ocen na każdy semestr przez trzy ostatnie lata edukacji w szkole podstawowej. I tak Dominika Płotka uzyskała w klasie VI średnią 5,23 za I semestr i 5,54 na koniec roku szkolnego, w klasie VII średnią 5,27 za I semestr i 5,33 na koniec roku, a w klasie VIII – 5,40 za I semestr i 5,36 na koniec roku. Marta Mielewczyk w klasie VI uzyskała średnią ocen 5,38 za I semestr i 5,69 na koniec roku, w klasie VII – 5,20 za I semestr i 5,53 na koniec roku, a w klasie VIII – 5,27 za I semestr i 5,80 na koniec roku szkolnego. A przypomnieć należy, że brano pod uwagę osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

– Ten tytuł jest wyrazem uznania dla pracowitości ucznia, a dla rodziców wyrazem satysfakcji, że młodzi ludzie inwestują w siebie i w swój rozwój – powiedział wójt Tadeusz Kobiela. Włodarz gminy wręczając wyróżnienia, życzył nagrodzonym absolwentkom wielu sukcesów i spełnienia marzeń.

UG/Red.

Komentarze