Gmina Kościerzyna

Parking przy dworcu PKP nabiera realnych kształtów

Wiosną tego roku gmina miejska rozstrzygnęła przetarg na budowę pierwszej części parkingu przy dworcu PKP. Do Urzędu Miasta wpłynęło pięć ofert potencjalnych wykonawców. Opiewały one na kwoty od ponad 4 mln zł do 9 mln zł.

Przedsięwzięcie to budowane  w ramach węzła integracyjnego, obliczone jest w pierwszym etapie na ok. 169 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Świętopełka z  ulicą Dworcową. Przewidziano   zatokę autobusową przy ul. Dworcowej. Na parkingu powstaną cztery zadaszone przystanki dla autobusów komunikacji publicznej. Całość będzie oświetlona i objęta monitoringiem. Obecnie na placu budowy parkingu trwają intensywne prace ziemne i roboty związane z budową fundamentów betonowych pod projektowane zabudowania. Wybudowano już instalację odwodnieniową i uwidaczniają się miejsca gdzie powstaną perony autobusowe. Choć na budowie porusza się jeszcze sprzęt ciężki, to już zwożone są betonowe elementy nawierzchni parkingu. 

Zaprojektuj i wybuduj

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, miasto podpisało umowę z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński. Inwestycja realizowana jest w procedurze: zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że zwycięzca przetargu sam sporządził dokumentację projektową i wystąpił o pozwolenie na budowę. Prace zaczęły się w lipcu a parking powstaje na terenie dawnego składu węgla oraz rozebranych wcześniej dwóch torowisk. Zakończenie prac przewidziano na grudzień tego roku. Warto dodać, że zadanie to jest przewidziane na dwa etapy. W drugim etapie powstanie dalszych 150 miejsc postojowych, które usytuowane będą na terenie wyładowani, która przeniesiona zostanie w inne miejsce.

BM

Komentarze