Gmina Chmielno Wokół nas

Nasz cykl. Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Zawór. Czas pełen aktywności mają już za sobą

Koła gospodyń wiejskich charakteryzują się wielkim kapitałem społecznym wynikającym choćby ze skali współpracy z instytucjami, urzędami miast i gmin, z ośrodkami kultury, strażakami z OSP, parafiami, szkołami czy lokalnymi grupami działania. Inspiracją dla tych przedsiębiorczych kobiet jest szeroko rozumiana kultura ludowa, pasje muzyczne, taneczne, kulinarne i rękodzielnicze. Jest to pewien rodzaj patriotyzmu połączony z rozwijaniem osobistych talentów, pożyteczną formą spędzania czasu i walorami edukacyjnymi. Dla realizacji swoich ambitnych zamierzeń odważnie sięgają po różnego rodzaju dofinansowania i  dotacje. Chmieleńskie KGW korzystają m.in. z  projektu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie pt. „Kaszubki potrafią! Działają, inspirują, kreują, dbają…” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury

To pierwsze stowarzyszenie skupiające kobiety z terenu wiejskiego, które zaczęły działać w gminie Chmielno. Przez wiele lat panie uczestniczyły w różnych festynach, dożynkach czy konkursach promując swoją miejscowość i Chmielno. Dziś z racji wieku nie są już tak aktywne, ale nadal spotykają się we własnym gronie i robią tym razem coś dla siebie.

Stowarzyszenie, jak mówi obecna prezes powstało około 2008 roku. To była pierwsza w gminie organizacja skupiająca kobiety z terenów wiejskich. Na ich czele stanęła Genowefa Makowska.

Sprawdziły się w promocji Chmielna

Od samego początku panie uczestniczyły w różnych wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Dotyczy to nie tylko gminy, ale też powiatu, a nawet regionu. Najczęściej prezentowały swoją ofertę gastronomiczną bazującą na kuchni regionalnej. Faktem, który najbardziej utkwił w pamięci mieszkańców jest to, że latach 2011-2012 prowadziły przedszkole dla dzieci w wieku lat od 3 do 5.

Stowarzyszenie uczestniczyło nie tylko w projektach realizowanych dzięki dofinansowaniu gminy, ale również takich jednostek jak KUL Wieżyca. Panie uczestniczyły w dożynkach gminnych, festynach różnego rodzaju i oczywiście w konkursach dla KGW. Na tym polu osiągały mniejsze lub większe sukcesy. Podczas konkursu powiatowego w Stężycy wygrały w kategorii na najlepszy produkt regionalny za przygotowane przez siebie pierogi. Jak wynika ze wspomnień, panie liczyły mocno, że zostaną docenione w konkurencji suknia z papieru gazetowego.

Drugi okres w działalności stowarzyszenia

Około roku 2018 na czele stowarzyszenia stanęła B. Truszkowska, która po dziś dzień potrafi odnaleźć się na tym stanowisku Jak wspomina prezes, wtedy głównym celem działalności koła była promocja gminy Chmielno. W ramach takiej działalności członkinie stowarzyszenia były częstym gościem muzeum w Wejherowie we wrześniu podczas dni otwartych tej placówki. Jak mówi prezes, zapewniały oprawę gastronomiczną tego wydarzenia. To samo wypełniały podczas odbywających się w Chmielnie wojewódzkich spotkań warsztatów terapii zajęciowej.

Jak informuje prezes B. Truszkowska, dziś razem z nią w kole działa osiemnaście pań. Wśród nich jest Stefania Socha, która zajmuje się szydełkowaniem i haftem kaszubskim. Do członkiń stowarzyszenia należy również Krystyna Malek, znany w regionie twórca ludowy. Większość z nich to osoby na emeryturze. To z jednej strony daje im możliwość wygospodarowania większej ilości czasu na rzecz stowarzyszenia. Niestety, z drugiej strony może być przeszkodą w udziale stowarzyszenia w takich wydarzeniach, jak spartakiada KGW, gdzie w dużej części są dyscypliny stawiające na sprawność fizyczną. Dzisiaj panie nadal spotykają się ze sobą. Swoją aktywność ukierunkowują na zaspokajanie własnych pasji np. wycieczek.

Red.

Komentarze