Powiat kościerski Szkolnictwo

Kościerzyna. Powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. ,,..Stanęliście na wysokości zadania…’’

Wiele ciepłych słów i podziękowań dla nauczycieli skierowała starosta Alicja Żurawska podczas uroczystości z okazji ich święta. Do wybitnych uczniów oprócz podziękowań z jej strony, trafiły jeszcze stypendia i nagrody. Otrzymało je łącznie sześćdziesiąt osób.

Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się wczoraj w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Witając obecnych starosta Alicja Żurawska podkreślała wyjątkowość tegorocznego świętowania, gdyż po dwóch latach podsumowuje ono trudny dla szkolnictwa czas pandemii.

– Pandemia Covid-19 zmieniła nasze życie także w zakresie trybu nauczania […] Była to sytuacja nowa wymagająca od Was wszystkich dużej kreatywności i sięgania po innowacyjne metody nauczania […] Stanęliście na wysokości zadania i nieprzerwanie dbaliście o wykształcenie dzieci i młodzieży z naszych szkół. Staliście się cichymi bohaterami tamtego czasu, za co składamy Wam słowa najwyższego szacunku i uznania – podkreślała m.in. A. Żurawska 

Za słowami poszły czyny. Starosta wręczyły nagrody dla ośmiu dyrektorów powiatowych szkół i palcówek oświatowych.

Nagrodzono uczniów i absolwentów

Obchody święta nauczycieli połączone były z wręczeniem 46 stypendiów i 14 nagród dla uczniów szkół powiatu i ich absolwentów. Zadecydowała o tym Komisja Stypendialna pod przewodnictwem wicestarosty Piotra Laski. Z I LO stypendia trafiły do dziewięciu uczniów. Z technikum przy PZS Nr 1 nagrodzonych zostało pięciu uczniów. Z Branżowej Szkoły I Stopnia przy PZS Nr 3 stypendia otrzymało sześciu uczniów. Najwięcej, bo 26 to stypendyści z technikum przy PZS Nr 2. Spośród 14 absolwentów, którzy otrzymali nagrodę starosty osobiście odebrało ją tylko dwoje.

– Z dumą patrzymy na Wasze sukcesy i osiągnięcia w nauce. Stypendia i nagrody, które dzisiaj otrzymacie mają postać nagród finansowych, gdyż dobrze wiemy, że każdy uczeń potrzebuje właściwiej motywacji do pracy czy nagrody za rzetelne jej wykonanie. Nagrody są ważne, ale pamiętajcie, że o tym co będzie procentować w przyszłości, to bez wątpienia Wasza wiedza i zdobyte umiejętności. Pamiętajcie, nikt i nigdy wam tego nie odbierze – radziła starosta kościerski

Na zakończenie gali zwróciła się też z podziękowaniami do obecnych rodziców uczniów. Podkreśliła, że bez ich zaangażowania, troski i wrażliwości, ich dzieci nie odniosłyby tego sukcesu.

Podczas gali oprawę artystyczną zapewniła utalentowana młodzież z I LO w Kościerzynie.

Gala z przyjaciółmi

Warto wspomnieć, że w uroczystości wziął udział Detlef Ruffert. Przedstawiciel zaprzyjaźnionego, niemieckiego Okręgu Marburg – Biedenkopf, z którym powiat kościerski już od 20 lat prowadzi partnerską współpracę. 

– Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być. Nasza współpraca trwa już dwadzieścia lat, a jej bardzo ważnym elementem jest wymiana doświadczeń między naszą młodzieżą. Chciałbym jednak, aby w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej się zacieśniła – mówił D. Ruffert.

D. Tryzna

Wyróżnieni dyrektorowie:

  • Edyta Bławat dyr. I LO w Kościerzynie
  • Jarosława Łącka dyr. PZS Nr 1 w Kościerzynie
  • Krzysztof Sowa dyr. PZS Nr 2 w Kościerzynie
  • Aneta Domeracka dyr. PZS Nr 3 w Kościerzynie
  • Jarosław Grzyb dyr. SOSW w Kościerzynie
  • Emilia Wantoch-Rekowska dyr. PPP w Kościerzynie
  • Iwona Plutowska dyr. DWD w Wygoninie
  • Wiesław Baryła dyr. PCM w Garczynie

Komentarze