Inwestycje Miasto Kościerzyna Powiat kościerski

Kościerzyna. Inwestycje które zmieniają rzeczywistość. Powstanie hospicjum stacjonarne z prawdziwego zdarzenia

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie zmienia sukcesywnie swoją estetykę i funkcjonalność. Właśnie zakończono remont pięciu oddziałów a już zaplanowano na najbliższy rok kolejne trzy przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości budynku kościerskiego szpitala i jego filii w Dzierżążnie.

Wszystkie te zadania zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku i będą finansowane w ramach dotacji celowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Pierwsze zadanie polega na dostosowaniu pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego. Wartość inwestycji przekracza 4,3 mln zł. Urząd Marszałkowski przekazałna ten cel dotację w kwocie 1,1 mln zł. Kolejne 1,3 mln zł stanowi darowizna od Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej, które gromadzi środki głównie pochodzące od osób fizycznych. Wkład własny szpitala wyniesie zatem 1,9 mln zł.

Brak barier i ogród zimowy

Remont obejmie pomieszczenia o powierzchni ok. 746 mkw. W założeniu modernizacji tej części szpitala jest budowa hospicjum w którym znajdować się będzie dziewięć sal dwuosobowych oraz dwie sale jednoosobowe. Oznacza to, że liczba miejsc w hospicjum zwiększy się z dwunastu do dwudziestu. Nowością będzie także to, że siedem z dziewięciu sal dwuosobowych będzie miało dostęp do ogrodu zimowego o powierzchni ponad 60 m kw. Jedenaście sal zostanie wyposażonych we własny węzeł sanitarny. Przebudowane zostaną szyby windowe. Jedna winda będzie dostosowana do przewożenia pacjenta na łóżku szpitalnym, a druga do przewozu towarów o różnych rozmiarach i wadze. Znajdzie się również miejsce na gabinet zabiegowy, pokój socjalny, pokoje dla personelu i wolontariuszy oraz pomieszczenie porządkowe. W przebudowywanym obszarze znajdą się również pomieszczenia na potrzeby hospicjum domowego działającego w ramach szpitala od 2019 roku. Wejście do budynku będzie niezwykle łatwe dla osób niepełnosprawnych, gdyż zlikwidowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne i zamontowane ułatwienia.

Koszty i początkowe kłopoty

Nie od razu udało się wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż oferent przekroczył wartość zamówienia o ponad 3,2 mln zł. W drugim przetargu padła jeszcze wyższa kwota, jednak jeden z kandydatów – firma „Nordeco” wyceniło przedsięwzięcie na 4,3 mln zł, tym samym wygrywając przetarg. Drugie zadanie jakie realizowane jest w kościerskim szpitalu, dotyczy dostosowania pomieszczeń znajdujących się w pawilonie w Dzierżążnie na potrzeby Zakładu Opieki Leczniczej. Będzie to pierwszy etap inwestycji, której wartość wyniesie prawie 2,5 mln zł. W tym przypadku całe zadanie dofinansowanie jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Trzecie przedsięwzięcie modernizacyjne związane jest z dostosowaniem pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji. Wartość zadania to ponad 4,62 mln zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego sięga 4,35 mln zł. Pozostałą kwotę, czyli 263 tys. zł dołoży szpital.

Komentarze