Gmina Kartuzy Szkolnictwo

Niebieski Balonik – pierwszy terapeutyczny punkt przedszkolny

Kartuzy. Nowy rodzaj usług na mapie miasta.

W sobotę 16 listopada ta specjalistyczna placówka oświatowa miała swój „Dzień otwarty”. Była to okazja aby przyjrzeć się jakie warunki oferuje ona dzieciom, poznać jej kadrę oraz wymienić się doświadczeniem z obecnymi tu w tym czasie specjalistami ze środowiska.

Przedszkole mieści się przy ul.Jeziornej (wisi duży informacyjny baner) ale wejście jest od strony ul.Gdańskiej- wjazd w podwórze na przeciw Mira. Od wejścia zauważyć można urządzone ze smakiem wnętrze. Do dyspozycji dzieci są dwie sale oddziałowe z sanitariatami, pokój do nauki indywidualnej i pomieszczenia techniczne. Umeblowane i wyposażone tak aby dzieci zająć i stworzyć jak najwięcej dla nich atrakcji.

By mieli jak w domu

Przedszkole jest specjalistyczną placówką oświatową z programem skierowanym do każdego dziecka w wieku od 2,5 roku do 9 lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Miejsce w nim znajdą min. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, czy niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Punkt przedszkolny będzie realizował podstawę programową przez 5 godzin dziennie. Program będzie opracowany i realizowany z każdym podopiecznym indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami orzeczenia. Pobyt dziecka w przedszkolu, w tym zajęcia ze specjalistami w ramach 5-ciu godzin dziennie są bezpłatne. To samo dotyczy opieki stałej oraz wyżywienia .

-Na terenie naszego powiatu dla dzieci z potrzebą kształcenia specjalistycznego dominuje oferta integracyjna. Jednak nie każde dziecko taka ofertę dobrze odbiera, odnajduje się w niej, chce przebywać. My proponujemy swoją ofertę dla tych dzieci które potrzebują większej uwagi. Dotyczy to małej grupki takich dzieci. Zajmować się nimi będzie grono specjalistów, po to aby mogły one odnieść sukces w swoim rozwoju- tłumaczy ideę swojej inicjatywy Agnieszka Adamczyk. Placówka ta zatrudnia i współpracuje z pedagogami, logopedą i fizjoterapeutą. Terapeuci posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Dla podopiecznych przedszkola będą organizowane indywidualne konsultacje z neurologiem dziecięcym i psychiatrą.

Otwarci na otoczenie

Przedszkole jest miejscem kameralnym, gdzie panuje rodzinna i miła atmosfera.

-Nie chcemy jednak izolować naszych podopiecznych. Aby zapewnić im kontakt z innymi dziećmi organizowane będą wspólne zajęcia w integracyjnych oddziałach przedszkolnych w Kartuzach-mówi Agnieszka Beyer-główny specjalista placówki. Stąd w dniu otwartym przedszkole odwiedziły Joanna Wróbel z Akademii Przedszkolaka i Hanna Kuchta .

Jak informuje właścicielka placówki w przypadku zgłoszonych przez rodziców dodatkowych potrzeb dzieci będą się odbywały popołudniowe odpłatne zajęcia indywidualne. Z zajęć tych mogą korzystać nie tylko podopieczni Niebieskiego Balonika. W ramach zajęć dodatkowych placówka oferuje dzieciom w każdym wieku pomoc, która polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola lub szkoły do których uczęszczają.

-Oferowane przez naszą placówkę zajęcia są skierowane do dzieci z trudnościami szkolnymi tj. dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia. Terapeuci uczą tutaj czytać metodą symultaniczno – sekwencyjną. Pracują z dziećmi z zaburzeniami mowy stosując Metodę Krakowską lub komunikację alternatywną. Przygotowują do podjęcia nauki w szkole-mówi Agnieszka Beyer

D.Tryzna

Niebieski Balonik współpracuje z lokalnym stowarzyszeniem Świat Autyzmu, które ma siedzibę w przedszkolu. Dzięki udostępnionym przez stowarzyszenie materiałom w przedszkolu funkcjonuje biblioteka dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Księgozbiór liczy wiele woluminów o specjalistycznej tematyce, a może z nich korzystać każdy zainteresowany.

Nie jest to jedyna oferta skierowana w stroną rodziców i opiekunów. Niebieski Balonik planuje organizację spotkań integracyjnych przy „małej czarnej” oraz warsztaty pomagające radzić sobie z codziennymi trudnościami.

Problem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest w naszym powiecie bardzo widoczny. Winien temu jest tzw. Gen Kaszubski. Okazuje się że w naszym regionie spotyka się takie niepełnosprawności których nie ma nigdzie indziej w kraju.

Komentarze