Gmina Żukowo Inwestycje Powiat kartuski

Niestępowo. Otwarcie wiaduktu ,,…To wielki sukces, to święto dla nas i mieszkańców okolicy…’’

Takie słowa padały wczoraj po południu, podczas otwarcia nowoczesnego wiaduktu drogowego w Niestępowie. W uroczystości wzięli udział wiceminister Marcin Horała, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego i mieszkańcy okolicy.

,,Sukces’’ to słowo padało najczęściej podczas oficjalnego otwarcia wiaduktu w Niestępowie. Sukces, bo inwestycja powstała szybko – zaledwie w niecałe pół roku. Tyle wykonawcy – firmie MTM z Gdyni zajęło wyburzenie starego wiaduktu i budowa nowoczesnego obiektu mostowego. Na pewno o sukcesie mogą mówić mieszkańcy okolicznych sołectw, bo dostali obiekt, który rozwiązuje im problemy komunikacyjne. Kolejny sukces, bo nowy wiadukt daje większe bezpieczeństwo dla coraz liczniejszego grona kierowców wybierających tę powiatową drogę. Zapewne teraz będzie ich jeszcze więcej, bo tędy wiedzie skrót do obwodnicy Trójmiasta. Wreszcie sukces dla samorządu powiatowego, bo ta długo oczekiwana i wymagająca inwestycja została najpierw dobrze zmontowana finansowo i w końcu zrealizowana. Należy podkreślić również, że to też sukces współpracy samorządów różnego szczebla ze stroną rządową, bo jak podkreślali wszyscy, bez pomocy rządowej inwestycja nie byłaby zrealizowana.  

Tak więc wszyscy uczestnicy tej uroczystości mieli powody, aby świętować.

D. Tryzna

Bogdan Łapa starosta kartuski

Mieliśmy tu jedno z najbardziej niebezpiecznych w komunikacji miejsc w powiecie. Ta inwestycja to zmieniła. Powstał jednoprzęsłowy wiadukt o długości 24 metrów z dwupasmową jezdnią o szerokości 7 metrów i szerokimi chodnikami. Kosztował 4,8 mln zł. Mamy więc zapewnione bezpieczeństwo w komunikacji drogą powiatową do Trójmiasta. Również mieszkańcy okolicy – trzech sołectw Niestępowa, Widlina i Sulmina mają zapewnione bezpieczeństwo w ruchu dla pieszych i pozbyli się utrudnień komunikacyjnych. Likwidacja takich barier i zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa komunikacyjnego jest dla nas priorytetem. Dowodem na to jest wybudowanie w ciągu trzech lat 50 km dróg w powiecie i na tym nie poprzestajemy.

Mieczysław Wożniak Przewodniczący Rady Powiatu

Chciałbym w imieniu Rady Powiatu bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pomogli powiatowi zrealizować tę jakże potrzebną mieszkańcom okolicy, inwestycję. Przy okazji chciałbym przeprosić ich za te niedogodności, z którymi musieli się zmierzyć przez te kilka miesięcy. Ale tak już jest, żeby było coś lepiej, najpierw musi być trochę gorzej.

Wojciech Kankowski burmistrz miasta i gminy Żukowo

Żukowo jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się gminą powiatu kartuskiego. Tylko w roku ubiegłym przybyło nas 1,3 tys. mieszkańców. Stąd dobre rozwiązania komunikacyjne są na jej terenie niezbędne. Ta inwestycja wpisuje się w to, ponieważ obok wiaduktu powstanie stacja kolejowa na linii bajpasu kartuskiego, a dzięki nowemu wiaduktowi poprawi się komunikacja autobusowa finansowana z budżetu gminy, która dociera tu. Chciałbym zaznaczyć, że samorząd Żukowa też dorzucił drobną cząstkę do sfinansowania tej inwestycji.

Marcin Horała sekretarz stanu

Cieszę się, że mogę tu być i uczestniczyć w otwarciu tej jakże ważnej dla mieszkańców, dla samorządów inwestycji. Budowa nowego wiaduktu była współfinansowana kwotą 2,6 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach mechanizmu wsparcia samorządów tzn. rozdziału subwencji ogólnej samorządu. Dzieje się tak raz w roku. Dobrze się stało, że te środki pomogły m.in. w budowie wiaduktu w Niestępowie, w powiecie kartuskim. To kolejny, dobry przykład współpracy strony rządowej z samorządami.

Komentarze