Rolnictwo

Nowe władze Pomorskiej Izby Rolniczej

Region. I Walne Zgromadzenie VI kadencji

Na początku września 32 członków PIR spotkało się, aby wybrać nowe władze. Prezesem został Wiesław Burzyński, a wiceprezesem Ryszard Kleinszmidt reprezentujący powiat kościerski. Od razu zostali rzuceni na głęboką wodę – muszą zmierzyć się z ASF, który dotarł już na Pomorze.

Posiedzenie rozpoczął Jan Wrzeszcz delegat z powiatu lęborskiego, który powitał przybyłych i poprosił o prezentację. Wszyscy obecni, łącznie 32 osoby,  w kolejności zaprezentowali się podając dane personalne, wielkość gospodarstwa, kierunki produkcji, wykształcenie, pełnione funkcje. Według dalszej procedury przewodniczącym obrad został jednomyślnie wybrany prezes Zenon Bistram. Następnie przyjęto porządek obrad, regulamin, powołano  sekretarza i komisje: mandatowo – skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Przewodnictwo pierwszej komisji powierzono Józefowi Rybickiemu, drugiej Leonowi Wnuk Lipińskiemu. Funkcję sekretarza pełnił Władysław Sroka.  

Nowy prezes, nowe władze

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Ireneusz Szczęsnowicz  przedstawił raport z przebiegu wyborów do izby rolniczej. W głosowaniu tajnym wyłoniono Zarząd PIR na kadencję 2019 – 2023. Prezesem została Wiesław Burzyński, wiceprezesem Ryszard Kleinszmidt. W skład zarządu weszli Lech Kolaska, Karol Przygocki oraz Andrzej Sobociński. Ustępujący prezes Zenon Bistram zapewnił, że zostawia izbę w dobrym stanie i życzył powodzenia nowo wybranemu Prezesowi i Zarządowi. Wszystkim podziękował za dobrą wieloletnią współpracę.

PIR/opr. S.SZ

Komentarze