Gmina Dziemiany Kultura Rolnictwo

Dziemiany. Dożynki Gminno-Parafialne. Uhonorowani za rozwój rolnictwa, tradycję i estetykę

26 sierpnia rolnicy z gminy Dziemiany dziękowali za tegoroczne plony. W tym roku organizacja dożynek przypadła sołectwu Dziemiany. Wywiązało się z tego należycie, oferując bogaty w atrakcje festyn.

Gminne święto plonów rozpoczęto od mszy dziękczynnej, którą celebrowali proboszczowie ks. Andrzej Kubisz oraz ks. Ryszard Zieliński. Tematem homilii była praca ludzka według encykliki Jana Pawła II. Po mszy jej uczestnicy w dożynkowym korowodzie przeszli do dziemiańskiego amfiteatru. Tu zebranych powitali współgospodarze dożynek: wójt gminy Leszek Pobłocki oraz sołtys Dziemian Stanisław Kuczkowski.

– Dzisiaj święto rolników. Ich praca na roli to najlepszy przykład etosu pracy, o którym mowa była podczas homilii. Ta praca rolnika jest niezbędna, abyśmy mogli mieć na stole nasz chleb powszedni – mówił m.in. wójt L. Pobłocki.

Nawiązał też do chleba, jako symbolu wartości podstawowych i największych dla każdego z nas. Podziękował rolnikom z terenu gminy za ich trud podczas tegorocznych żniw. Życzenia kontynuował również sołtys S. Kuczkowski. Życzenia dla rolników, w imieniu Rady Gminy, przedstawił radny Andrzej Hoppe.

– Każdy z nas ma szacunek dla chleba. Przekazali nam go nasi rodzice. Byłoby dobrze, aby to kultywowały następne pokolenia – mówił m.in.

Do uczestników dożynek zwrócił się również Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku, chwaląc samorząd gminy za dobre aplikowanie po środki zewnętrzne, szczególnie te będące w gestii samorządu pomorskiego.

W tym czasie starostowie dożynkowi Krystyna i Rafał Prądzyńscy, którzy w Dunajkach prowadzą tradycyjne gospodarstwo rolne, kroili dożynkowy bochen chleba, który później został rozdzielony wśród obecnych.

Uhonorowani z okazji święta

Na dożynkową scenę zaproszono tych wszystkich, którzy szczególnie zasłużyli się w rozwój miejscowego rolnictwa i dbałość o kultywowanie tradycji oraz estetykę gminy. Specjalne listy gratulacyjne i upominki otrzymali za piękny ogród Urszula i Jerzy Kalinowscy. Za najpiękniejszy ogród warzywny uhonorowano Annę Wirkus. Marcin Lemańczyk otrzymał nagrodę za kultywowanie tradycji żniwnych.  Wojciechowi Lemańczykowi wręczono wyróżnienie za propagowanie hodowli ras endemicznych bydła. Tomasz Knopik został uhonorowany za kultywowanie tradycji żniwnych. Janusz Repiński dostał nagrodę za promocję agroturystyki na Kaszubach.  Jerzemu Borzyszkowskiemu wręczono upominek za propagowanie hodowli ras pomorskich owiec, zaś Marcinowi Gierszewskiemu za osiągnięcia w produkcji mleczarskiej.

Wyrazem podziękowania dla wszystkich pracujących na roli był występ gwiazdy wieczoru Jacka Silskiego, który był zarazem wstępem do wspólnej biesiady przy muzyce zespołu „Fiesta”.

Nad/opr.D. Tryzna

Komentarze