Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Pałubin – Górne Maliki. Na odcinku ponad 2 km powstanie droga

Jest wykonawca, który podejmie się budowy drogi relacji Pałubin – Górne Maliki. Ma ona być gotowa w ciągu najbliższego roku.

Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej relacji Pałubin – Górne Maliki. Zakres robót obejmuje budowę drogi na odcinku o długości 2,25 km poprzez wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wycinkę drzew i frezowanie pni, budowę zjazdów, przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej i budowę kanału technologicznego. Na koniec zamontowane zostanie oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych oraz znaki drogowe.

Wybrano wykonawcę

Kwota przeznaczona przez gminę na realizację zamówienia wynosiła 4 mln zł, z czego 2,26 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do przetargu przystąpiło dziewięć firm, oferujących od 4,6 mln zł do 7,05 mln zł za wykonanie zadania. Ostatecznie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy DROGOMEX, która wykona inwestycję za 4,61 mln zł. Przedsiębiorstwo będzie miało jedenaście miesięcy na jego wykonanie.

UG/opr.red

Komentarze