Gmina Przodkowo OSP

Pomieczyno. Zebranie sprawozdawcze OSP. Odznaczyli najaktywniejszych i przyjęli nowych druhów

12 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano działalność OSP Pomieczyno za rok 2022. Podczas spotkania wyznaczono plany na nadchodzący czas oraz podsumowano sukcesy jednostki. Ponadto sześcioro druhów otrzymało odznaczenia związkowe.

W spotkaniu brali udział druhny i druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście: wójt Andrzej Wyrzykowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pupacz, przedstawiciel PSP Kartuzy mł. bryg. Marek Szwaba, prezes Zarządu Powiatowego OSP w Kartuzach Edmund Kwidziński, komendant gminny OSP w Przodkowie dh Andrzej Deyk, prezes oddziału gminnego OSP dh Jan Krauza. Obecny był również dzielnicowy asp. Patryk Głowienka oraz prezes firmy FKP Sp. z o.o. z Pomieczyna Zygmunt Drela. W zebraniu uczestniczył także ks. kanonik Henryk Zieliński, proboszcz parafii w Pomieczynie.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał prezes OSP w Pomieczynie dh Ireneusz Drążkowski.

Dziewięcioro nowych druhów

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, na podstawie których udzielono absolutorium obecnemu zarządowi. Grono przybyłych gości również zabierało głos w ważnych dla nas kwestiach dotyczących współpracy.

Oklaskami przyjęto nowych członków, którzy w okresie sprawozdawczym wstąpili do OSP Pomieczyno. Są to: Jakub Nowicki, Łukasz Plichta, Kinga Pełkowska, Agnieszka Szablewska, Bartłomiej Merchel, Radosław Okrój, Martyna Piekarska, Roman Grzenia oraz Patryk Głowienka. Aktualnie jednostkę tworzy 7 druhen, 68 druhów oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Uhonorowani strażacy

Podczas zebrania wyróżniono zasłużonych druhów. Odznaką „Strażak wzorowy” uhonorowano dha Patryka Pupacza, dha Marcina Meringa i dha Krystiana Lejkowskiego. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Wojciech Bieszke. Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżniono dha Sławomira Szmudę. Srebrna Odznaka Honorowa „Zasłużony dla pożarnictwa’’ trafiła do dha Ireneusza Drążkowskiego.

Na koniec wójt A. Wyrzykowski podziękował druhnom i druhom za poświęcenie, aktywność i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa gminy Przodkowo.

OSP/opr.red

Komentarze