Gmina Kartuzy Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Żukowo Powiat kartuski

Powiat kartuski. Budowa obwodnicy kartuskiej. Stężyca da 450 tys. zł, Żukowo 425 tys. zł, a powiat aż 6 mln zł

Kolejne gminy wypełniają zobowiązania przyjęte przez ich włodarzy na spotkaniu z 11 stycznia, dotyczącym współfinansowania budowy obwodnicy Kartuz. W liście intencyjnym zapisano, że samorządy powiatu kartuskiego wesprą tę inwestycję kwotą ponad 21 mln zł.

Dla przypomnienia, budowa obwodnicy kartuskiej wyceniona jest na ponad 102 mln zł. Decyzją Rady Ministrów została ona dofinansowana kwotą 52 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To tylko 50 proc. kosztów. Resztę ma wyłożyć samorząd województwa, który będzie prowadził tę inwestycję. Okazało się, że potrzeba jeszcze 20 mln zł na wykup terenów pod obwodnicę. Te duże koszta powodują, że samorząd pomorski zwrócił się do gmin i powiatu kartuskiego o wsparcie finansowe tej inwestycji. Na spotkaniu temu poświęconemu, wicemarszałek Leszek Bonna i włodarze samorządów kartuskich podpisali list intencyjny, w którym zobowiązali się przekazać 21,2 mln zł w latach 2024-2026 na realizacje tej inwestycji.

Jednomyślna aprobata

Na początku tygodnia decyzję w tej sprawie podjęły samorządy Somonina i Stężycy. Ten pierwszy wesprze inwestycję kwotą 300 tys. zł. Radni gminy Stężyca jednogłośnie zatwierdzili wsparcie inwestycji kwotą 450 tys. zł. Środki te będą przekazywane w trzech rocznych transzach po 150 tys. zł.

– Solidarnościowo wspieramy finansowo budowę obwodnicy Kartuz. Jest to transakcja wiązana. Jak usłyszeliśmy na komisjach, w terminie późniejszym otrzymamy rekompensatę z innych funduszy zarządzanych przez marszałka – mówił przed głosowaniem przewodniczący Stefan Literski.

Samorząd Żukowo czuje się zobowiązany

Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego był również włodarz gminy Żukowa burmistrz Wojciech Kankowski. Ktoś mógłby powiedzieć, jaki interes ma gmina Żukowo w budowie obwodnicy Kartuz.  Stanowisko władz Żukowa na pewno wyjaśnia wypowiedź burmistrza W. Kankowskiego skierowana do radnych podczas sesji z 25 stycznia.

– Część naszych przedsiębiorców i mieszkańców korzysta z tego kierunku komunikacji. Jako samorząd Żukowa wspólnie zainicjowaliśmy działania, które mają udrażniać, tworzyć nowe połączenia i rozbudowywać istniejące w ramach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej i sąsiadującej sieci dróg. Potrzebujemy wsparcia innych samorządów. Jeśli powiemy „nie” dla wsparcia województwa, byłoby to niezrozumiałe – tłumaczył W. Kankowski. 

Radni nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie zatwierdzili kwotę 425 tys. zł, którą gmina Żukowo wesprze inwestycję.

Sześć milionów od powiatu

W dniu dzisiejszym temat pomocy finansowej dla samorządu pomorskiego, w związku z budową obwodnicy Kartuz został poruszony na sesji Rady Powiatu Kartuskiego. W myśl uzgodnień listu intencyjnego samorząd powiatu wyłożyć miał na ten cel 6 mln zł. Rada Powiatu miała to zaakceptować uchwałą.

– Dogadaliśmy sprawę na spotkaniu z wicemarszałkiem Leszkiem Bonną, że jeżeli udział finansowy samorządów powiatu kartuskiego wyniesie ostatecznie około 22 mln zł, to obwodnica zostanie zrealizowana. Powiat proponuje dać na ten cel 6 mln zł. Resztę kwoty zadeklarowały gminy powiatu kartuskiego i za to im serdecznie dziękuję.

Chciałbym tu też podziękować autorowi pomysłu, którym okazało się, że jest nasza radna Mirosława Lehman. Jeszcze raz dziękuję burmistrzom i wójtom z naszego powiatu – mówił przed głosowaniem uchwały Mieczysław Woźniak przewodniczący Rady Powiatu

Wszyscy radni zaakceptowali decyzję Zarządu Powiatu.

W następnym tygodniu zobowiązania listu intencyjnego mają podjąć pozostałe samorządy powiatu.  

D. Tryzna

Komentarze