Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Ranking zamożności samorządów „Wspólnoty”. Gmina Stężyca w ścisłej czołówce krajowej

Według pisma samorządowego „Wspólnota”, kolejny rok obserwuje się wzrost zadłużenia samorządów, przy jednoczesnym spadku wydatków inwestycyjnych. Choć wzrastają dochody budżetowe, to kondycja finansowa samorządów wcale nie jest najlepsza. Największy wskaźnik zamożności w powiecie za 2020 rok ponownie notuje gmina Stężyca. 

Przy obliczaniu wskaźnika zamożności pominięte zostały wpływy z dotacji celowych, które mają silny lecz chwilowy wpływ na wielkość dochodów.  Przy obliczeniach rankingowych zamożności wzięto pod uwagę bardziej dochody własne i otrzymywane subwencje. Uzyskaną kwotę podzielono przez liczbę ludności. Sklasyfikowano w ten sposób kolejny raz, zamożność samorządów polskich.

Kartuzy i Żukowo coraz wyżej….

W rankingu powiatów nieznaczny awans w porównaniu do roku 2018 i 2019 zanotował powiat kartuski. Rok ubiegły samorząd ten zakończył na 161. pozycji ze wskaźnikiem zamożności per capita (w przeliczeniu na jedną osobę – przyp. red.) wynoszącym 923,39 zł. Bardzo wysoką, z roku na rok coraz wyższą pozycję w rankingu miast powiatowych, zajmują Kartuzy.  Za dokonania roku 2020 Kartuzy znalazły się na 47. pozycji z zamożnością per capita 3754,36 zł. W tabeli tej sklasyfikowano łącznie 267 miast powiatowych. Także wysoką pozycję w rankingu „miast innych” zajęło Żukowo. Uplasowało się na 76. miejscu z kwotą zamożności na osobę wynoszącą 4200,25 zł. Jest to drugi wynik zamożności w powiecie po gminie Stężyca.

Stężyca w krajowej czołówce

W rankingu gmin wiejskich zdecydowanym liderem w powiecie jest gmina Stężyca ze wskaźnikiem zamożności 5098,69 zł na osobę. Samorząd ten awansował w stosunku do roku 2019 o 14 pozycji i zajął za ubiegły rok 54. miejsce na 1533 sklasyfikowane gminy wiejskie. Wysoko w rankingu gmin wiejskich znalazła się gmina Sulęczyno. Zajęła 151. miejsce z kwotą 4124,42 zł. Nieco niżej sklasyfikowano gminę Sierakowice. Ten samorząd znalazł się ostatecznie na 159. miejscu ze wskaźnikiem 4087,06 zł. Pierwszą dwusetkę gmin wiejskich zamknęła gmina Chmielno mogąca poszczycić się wskaźnikiem zamożności 3936,96 zł na osobę. Na 209 miejscu znalazła się gmina Przodkowo z kwotą 3914,10 zł. Na ostatnim miejscu w powiecie sklasyfikowana została gmina Somonino z zamożnością per capita wynoszącą 3692,25 zł. Pamiętać jednak ciągle należy, że za gminą Somonino sklasyfikowano jeszcze 999 innych gmin polskich z niższym wskaźnikiem zamożności.

BM

Komentarze