Wokół nas

Region. Kaszubski Związek Pracodawców. Stawiają mocniej na wzajemną współpracę

Po czasie lockdownu KZP chce powrócić do aktywnych form działania. Od września ruszają ,,Spotkania Czwartkowe’’. Władze związku chcą pogłębiać współpracę firm tworzących stowarzyszenie, widząc w niej duży potencjał, który z jednej strony wzmocni związek, a z drugiej da korzyści jego członkom.

Kaszubski Związek Pracodawców jest dziś największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. Zmiany, jakie zaszły za sprawą pandemii w gospodarce, dotknęły również stowarzyszenie. Od początku lockdownu włączyło się ono w szerokorozumiane działania, których celem było przeciwdziałanie skutkom zamknięcia gospodarki. Jak informował w połowie bieżącego roku prezes zarządu KZP Zbigniew Jarecki, związek został włączony do antykryzysowego Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców, który jest reprezentantem organizacji samorządu gospodarczego Pomorza. 

230 firm to potencjał

Jak zauważył prezes zarządu Z. Jarecki działaniom stowarzyszenia potrzeba nowego impulsu. Może być nim pogłębienie wzajemnej współpracy członków związku. Ta dotychczasowa jest według niego niewystarczająca. Wzorowe jej przykłady: oferta ,,Naty’’, czy współpraca firm sektora metalowego, powinny być powielane. Takie możliwości są do zrealizowania, ponieważ KZP liczy obecnie prawie 230 firm. To według Z. Jareckiego bardzo duży potencjał.

To hasło ,,rzucone’’ przez prezesa podczas czerwcowego spotkania zostało dobrze przyjęte i podchwycone. Już pierwsza reakcja obecnych – przedstawienie się – pokazała, że związek skupia firmy z tak różnych sektorów gospodarki, że ich oferta może być wzajemnie wykorzystywana. 

Wracają ,,Spotkania Czwartkowe’’

Przedstawiając w imieniu zarządu plany działań na drugą połowę br., prezes Z. Jarecki ogłosił, że od września ruszają ,,Spotkania Czwartkowe’’, zawieszone od września 2020 r. Przed pandemią były regularną formą utrzymywania kontaktów przedstawicieli firm tworzących związek. Spotkaniami, podczas których omawiane były różnego rodzaju sprawy związane z działalnością gospodarczą. Na ,,Spotkaniach Czwartkowych’’ KZP gościł samorządowców, przedstawiciele instytucji działających dla firm i wokół firm oraz polityków.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 2 września o godz. 14:30 w kompleksie MÙLK w Miszewku przy krajowej 20. Jego tematyką będzie „Rozwój infrastruktury drogowo-kolejowej województwa pomorskiego w świetle przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Regionalnego Programu Strategicznego 2030”. Jak usłyszeliśmy wczoraj od prezesa Z. Jareckiego, swoją obecność na spotkaniu potwierdzili Marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna.

D. Tryzna

Kaszubski Związek Pracodawców wzmocnił swoją pozycję

Podsumowanie roku ubiegłego pokazało, że KZP wyszedł obronną ręką z okresu lockdownu. Przez ten czas ubyło 15 firm, a zostało przyjętych 23. Na początku roku ubiegłego stowarzyszenie tworzyło 220 członków. Koniec roku przyniósł poprawę tych statystyk do liczby 228 firm.

Priorytetem działań w roku ubiegłym było przeciwstawienie się skutkom lockdownu. Związek brał aktywny udział w szerokorozumianych działaniach na rzecz tego, aby zapisy Tarczy Antykryzysowej dotyczyły wszystkich branż, firm poszkodowanych lockdownem. Prezes zarządu KZP Zbigniew Jarecki, jako przedstawiciel władz związku, brał regularny udział w posiedzeniach Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. KZP kierował za pośrednictwem sztabu do ministerstw i premiera RP sygnały, uwagi i prośby od członków związku tocząc walkę o byt i przetrwanie kaszubskich przedsiębiorców.

Komentarze