Konkursy Kultura Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. „Piękna Wieś Pomorska”- edycja 2020 Przytarnia najpiękniejszą wsią w powiecie

Zakończył się konkurs szczebla powiatowego na najpiękniejszą wieś pomorską. To ciekawe współzawodnictwo odbywa się nieprzerwanie od ponad 25 lat. Choć konkurencja jest duża, to nie zniechęca uczestników do brania w niej udziału. Tym bardziej, gdy w grę wchodzą znaczące nagrody pieniężne.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu wsi. A także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, by te zaczęły cieszyć się większą popularnością wśród podróżujących. Co więcej, dzięki konkursowi następuje integracja lokalnej społeczności. Aby wziąć udział w konkursie nie wystarczyło jedynie zgłoszenie i dosłanie zdjęć siedliska, trzeba było także spełnić kilka kryteriów. Komisja oceniając wsie i zagrody brała również pod uwagę stan techniczny miejsca oraz dbałość właścicieli o stan środowiska przyrodniczego. Poza tym należało udowodnić, że pielęgnuje się tradycje owego miejsca.

Laureaci konkursu

Komisja w składzie: Piotr Laska – przewodniczący oraz Jolanta Szparkowska i Błażej Werra – członkowie, wyłoniła zwycięzcę powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”. Została nią wieś Przytarnia, której sołtysem jest Krystian Filipiak. Na drugim miejscu sklasyfikowano Lipuską Hutę z gminy Lipusz, gdzie sołtysem jest Elżbieta Warsińska. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęła wieś Deka, położona w gminie Liniewo. Tam funkcję sołtysa sprawuje Bogusław Rynk.

Na roboczo, bez uroczystości

Z powodu COVID-19 nie odbyła się gala konkursu. Nagrody i dyplomy zwycięzcom „na roboczo’’ z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wręczył wicestarosta Piotr Laska. Główną nagrodę w wysokości 3, 5tys. zł. w imieniu sołectwa Przytarnia odebrała Gabriela Sułmionka z karsińskiego urzędu gminy. 2,5tys. zł. dla Lipuskiej Huty, odebrała delegacja z wójtem Lipusza – Mirosławem  Ebertowskim. Nagrodę za trzecie miejsce i  1,5tys. zł. dla Deki wręczono wójtowi Liniewa Mirosławowi Warczak.

30 września na sesji Rady Gminy Karsin wójt Roman Brunke wręczył zdobyte trofea reprezentacji sołectwa Przytarnia.

 nad./opr. red.

Komentarze