Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Realizowane inwestycje drogowe. Zaawansowany front robót w Starym Barkoczynie

Nowe chodniki, zjazdy, wytyczone koryta ulic, tak przedstawiał się na koniec marca front robót na odcinku drogi powiatowej biegnącej przez Stary Barkoczyn. Na leśnym odcinku tej drogi prace jakby stanęły.

Inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415G od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna na odcinku o długości 4,75 km”. Realizuje ją firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła ona niwelację poboczy na leśnym odcinku tej drogi od strony DW 221. Prace dotyczyły wycinki wycinka krzewów ograniczających skrajnię drogi i widoczność dla kierujących pojazdami. Splantowano również pobocza. Później prace przeniosły się na teren zabudowany w Starym Barkoczynie.

Stan prac na przełomie miesięcy

Na koniec marca wykonane zostało jedno z najważniejszych założeń zadania. Przebudowano wszystkie istniejące chodniki oraz skorygowano koryto drogi, geometrię jej i skrzyżowań. Przebudowano zatoczkę autobusową. Do realizacji zostały prace wykończeniowe przy chodnikach, zjazdach oraz poboczach.

Na leśnym odcinku drogi wykonawca musi poszerzyć istniejące pobocza i umocnić je kruszywem. Na całym odcinku drogi zostanie odnowiona nawierzchnia, która obecnie jest mocno zdegradowana oraz nastąpi  odnowienie i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych. Na terenie miejscowości obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km\h.

Prace zakończyć się mają w końcu listopada bieżącego roku.

Całkowita wartość robót to 7,79 mln zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym wynosi 2 mln zł. Dodatkowo powiat pozyskał niecałe 3,1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Droga powiatowa Liniewo-Stare Polaszki

MTM realizuje również drugą inwestycję drogową dla powiatu. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej od Liniewa do Starych Polaszek. Odcinek objęty inwestycją ma długość ponad 6 km. Miesiące zimowe upłynęły na wycince starych drzew rosnących w skrajni jezdni oraz wyrównaniu poboczy. W ostatnim czasie prowadzone są prace, których celem poszerzenie poboczy. Są one wzmacniane kruszywem. Ta inwestycja jest wieloletnia i zakończyć się ma w roku następnym. Jej koszt to ponad 10 mln zł. Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.D.Tryzna

Komentarze