Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Modernizacja infrastruktury drogowej. Czy mogą liczyć na trzy inwestycje?

Starostwo kościerskie poinformowało, że jego trzy wnioski dotyczące zadań drogowych złożone do Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021 znalazły się na liście rekomendowanych. Dotyczą one modernizacji łącznie ponad dziesięciu kilometrów dróg powiatowych.

Taką informację Starostwo Powiatowe w Kościerzynie otrzymało od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Ostateczną listę beneficjentów FDS na 2021 poznamy w drugiej połowie pierwszego kwartału następnego roku. Jeżeli wnioski te zostaną na liście, powiat kościerski będzie mógł się pochwalić się utrzymaniem dużej dynamiki modernizacji dróg należących do niego. W ostatnich latach przebudowano tu aż 80 km.

Inwestycja pierwsza

Wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania DW235 w Dziemianach do końca miejscowości Trzebuń. Długość odcinka to 5,4 km. Szerokość jezdni przebiegającej przez miejscowości będzie miała sześć metrów, a poza nią 5,5 m. Inwestycja obejmuje wyrównanie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni. Dotyczy również przebudowy chodników i zjazdów oraz budowę zatoki autobusowej. Zostaną odtworzone rowy odwadniające. 

Inwestycja druga

Kolejne zadanie dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Loryniec. Długość nowego odcinka drogi ma wynieść 600 m.b. Planowa jezdnia będzie asfaltowa o szerokości pięciu metrów. Zadanie obejmuje również budowę zjazdów do posesji i odwodnienia drogi.

Inwestycja trzecia

W kolejnym projekcie zaplanowano drogi powiatowej na odcinku od granicy gminy Karsin w miejscowości Olpuch, do Wdzydz Tucholskich. Długość remontowanego odcinka wynosi 4,6 km. Szerokość jezdni wynosić będzie sześć metrów. Zadanie obejmować będzie wzmocnienie poboczy, położenie masy bitumicznej, a także wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego.

Alicja Żurawska – Starosta Powiatowy

W ostatnim czasie samorząd powiatowy zakończył trzy inwestycje dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej nr 2412G w Nowych Polaszkach, przebudowę drogi powiatowej nr 2414G do miejscowości Deka w Gminie Liniewo oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry – Niedamowo – mówi Alicja Żurawska, starosta kościerski. – Kolejne trzy wnioski rekomendowane do dofinansowania na 2021 rok pokazują, że po pierwsze samorząd powiatowy stara się być bardzo aktywny w pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe z różnych źródeł, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych i po drugie, że rozwój powiatowej infrastruktury drogowej jest dla nas priorytetem. Te wszystkie inwestycje są oczekiwane przez mieszkańców, a ich realizacja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników ruchu.

Nad/opr.red

Otwarcie drogi powiatowej Kobyle-Garczyn, która była wykonana z FDS rozdanie 2019.
Fot. archiwum

Komentarze