Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Gmina Nowa Karczma. Inwestycje ze środków tzw. covidowskich. Dofinansowanie poszło na budowę trzech dróg i dwie inne inwestycje

Gmina Nowa Karczma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. covidowego otrzymała 772 tys. zł. Posłużyły one jako wkład własny do modernizacji trzech dróg gminnych , rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szpon i urządzenia terenu rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie.

Władze gminy Nowa Karczma bardzo szybko zdecydowały na co będą wydane środki o których mówił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich na początku lipca br. przekazując  tzw. ,,Bony Samorządowe”. Póżniej media w całym kraju ,,krzyczały” , że tzw. covidowe jest to czek bez pokrycia. Kiedy we wrześniu do pierwszych samorządów trafiły środki co niektórzy z polityków opozycji nadal krzyczeli ,że to bzdura. Środki obojętnie jak je zwał  trafiły jednak do samorządów.

Drogi w pierwszej kolejności

W gminie Nowa Karczma władze od razu znalazły sposób , aby środki te jak najszybciej wykorzystać. Przeznaczono je na wkład własny w realizowane inwestycje.  Pierwsza z nich to budowa drogi z Nowej Karczmy do Zielonej Wsi .Realizowano drugi etap tej inwestycji czyli przebudowę ulicy Dąbrowskiego  ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki. Chodziło o wykonanie 280mb drogi z kostki betonowej i oświetlenia ulicznego. Koszt prac to nad 280 tys. zł. Zaplanowano, że w styczniu następnego roku gmina zapłaci 200tys zł. z tego zadania.

Drugie zadanie to budowa odcinka drogi gminnej w Grabówku od skrzyżowania z DW 224 do końca miejscowości. Tu prace obejmują wykonanie nawierzchni asfaltowej, zjazdów na posesje i progów zwalniających. Od drogi wojewódzkiej do wsi będzie zbudowany też ciąg pieszo- rowerowy z kostki brukowej. Całość zyska oświetlenie led. Na tą inwestycję przeznaczono kwotę prawie 269 tys. zł. Trzecią inwestycją  była modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie .Jej koszt to 75 tys.zł  .

Pozostałe dwie inwestycje

Kolejne zadanie to rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon.  Koszt tej inwestycji to  110,43 tys. zł.

Następnym  było urządzenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie.  Zagospodarowany teren ogrodzono i utworzono boisko do piłki nożnej. Postawiono dodatkowo ławki wokół boiska i nasadzono drzewka. Całość kosztowała 39 tys. zł.

Komentarze