Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Statystyki dotyczące liczby mieszkańców. Coraz więcej babć i dziadków

Obchodzony dwa tygodnie temu Dzień Babci i Dziadka świętuje coraz większa liczba mieszkańców powiatu. Spośród ponad 70 tys. jego mieszkańców, co piąty to senior. Jest to najlepszy dowód na to jak szybko nasze społeczeństwo się starzeje.

Na koniec ubiegłego roku powiat kościerski zamieszkiwało 70 710 mieszkańców. Tylko w samym mieście Kościerzyna było ich 21 652. Wśród gmin wiejskich prym wiedzie gmina Kościerzyna, gdzie mieszka 15 839 osób. To pierwsza gmina w powiecie, która odnotowała w roku ubiegłym spadek liczby zameldowanych mieszkańców – o 24 osoby. Drugą pod względem liczby mieszkańców jest gmina Nowa Karczma. Na koniec 2022 roku zameldowanych w niej było na pobyt stały i czasowy 7149 osób. Rok ubiegły przyniósł tu znaczny, bo sięgający ponad 110 osób przystroi mieszkańców. W następnej pod względem liczby mieszkańców gminie – Stara Kiszewa na koniec 2022 roku mieszkało 6776 osób. Tu też odnotowano przyrost, ale bardzo skromny. Gmina Karsin jest kolejną, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Ciekawostką jest to, że prawie 400 osób jest zameldowanych w niej na pobyt czasowy. Łącznie ma ona 6558 mieszkańców. Przybyły 24 osoby. Liczba mieszkańców gminy Liniewo na ostatni dzień roku 2022 wynosiła 4571 i powiększyła się o 12 osób wobec roku poprzedniego. Kolejna pod względem liczby mieszkańców gmina – Dziemiany liczy 4398 mieszkańców. To druga gmina w kościerskim, gdzie ubyło mieszkańców. Najmniej liczebną gminą powiatu kościerskiego jest Lipusz. Na koniec 2022 roku liczyła ona 3767 mieszkańców. W stosunku do roku 2021 przybyło ich aż 27.  

Społeczeństwo staje się coraz starsze

Jak pokazują statystyki, najwięcej mieszkańców w wieku 60+ ma gmina Karsin. Jest ich 1371, co stanowi 20 proc. liczby mieszkańców. Okazuje się, że co piąta osoba w gminie to senior. Gminę wiejską Kościerzyna zamieszkuje 3040 seniorów. Wynika z tego, że stanowią oni 19 proc. ogółu mieszkańców. Choć aktywność seniorów tej gminy jest tak duża, że wydaje się, że te statystyki pokazują nieprawdę. Gmina ta może pochwalić się mieszkańcem, który ukończył 100 lat. Podobny procent seniorów ma gmina Nowa Karczma. Mieszka ich tam 1371. W gminie Stara Kiszewa statystyki pokazują, że zamieszkuje ją 1224 osoby powyżej 60+. Najstarsza z nich skończyła 103 lata. Stanowią oni 18 proc. liczby mieszkańców, czyli prawie co piąty mieszkaniec jest seniorem. Taka sama statystyka jest w gminie Liniewo. Odnotowanych jest tutaj 858 seniorów. Gmina ta może pochwalić się funkcjonowaniem aż czterech klubów seniora. W gminie Lipusz na koniec 2022 roku mieszkało 711 seniorów, co również stanowi 18 proc. ogółu jej mieszkańców. Spośród gmin wiejskich najmniejszy procent seniorów, bo tylko 16 proc. ma gmina Dziemiany, w której odnotowano 738 seniorów. To jedyna gmina wiejska w powiecie kościerskim, gdzie seniorem jest co szósta osoba.

W przypadku miasta Kościerzyny nie dysponujemy danymi, ilu seniorów zamieszkuje miasto. Wiemy jedynie, że mieszkają tu co najmniej cztery osoby w wieku 100 lat i więcej. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze