Gmina Dziemiany Gmina Kościerzyna Gmina Lipusz Gmina Nowa Karczma Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Wsparcie dla sześciu samorządów

Znane są wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z powiatu kościerskiego wsparcie otrzyma pięć gmin oraz powiat. Łączne dofinansowanie dla kościerskich samorządów wynosi ponad 4,6 mln zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. Wśród zaaprobowanych wniosków są także zadania z powiatu kościerskiego.

Samorządy z dofinansowaniem

Największe wsparcie przyznano gminie Lipusz. Otrzyma ona 1 mln zł na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Lipuszu oraz 145 tys. zł na prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu.

Gmina Kościerzyna pozyskała 823,6 tys. zł na renowację zabytków gminnych i 176,4 tys. zł na prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu.

Gmina Stara Kiszewa otrzymała po 490 tys. zł na dwa zadania. Jedno dotyczy renowacji wnętrza zabytkowego kościoła w Starej Kiszewie, zaś drugie renowacji zabytkowego kościoła w Starych Polaszkach.

Gmina Dziemiany otrzymała wsparcie na trzy zadania, które dotyczą miejscowego kościoła, obchodzącego w tym roku 100-lecie. Ponad 460 tys. zł na konserwację ołtarzy, empory i prospektu organowego, przeszło 225 tys. zł na konserwację zabytkowych witraży oraz blisko 206 tys. zł na wymianę okładzin schodów zewnętrznych, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy zabytkowym kościele.

Gminę Nową Karczmę wsparto kwotą ponad 470 tys. zł na renowację i odbudowę ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy.

Powiat kościerski pozyskał 147 tys. zł na odnowienie budynku Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie.

PUW/opr.red

145 tys. zł na prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu.

Komentarze