Samorząd Wokół nas

Region. 11 marca – Dzień Sołtysa. Sołtys – ,,mały wójt w terenie”

Dzisiaj swój dzień mają wszyscy sołtysi. To ,,bojownicy pierwszej linii frontu” samorządowego albo największy skarb każdej gminy. Sołtys jest na pewno osobą zaufania społecznego i jak wielu twierdzi, przebojowy sołtys równa się przebojowe sołectwo.

W powiecie kartuskim jest 152 sołtysów, a kościerski ma ich 128. Wiekowo reprezentują przekrój całego społeczeństwa. Od doświadczonych 70-latków, którzy ,,zęby zjedli” na tej funkcji po 19-latka, który stawia pierwsze kroki na samorządowej drodze. Wśród tych pierwszych jest np. sołtys Przodkowa – wsi Alojzy Byczkowski, który już czwarte dziesięciolecie sprawuje swoją funkcję. Na drugim biegunie można postawić Adama Domaszka sołtysa wsi Tuszkowy, którego wybrano na funkcję, kiedy nie miał jeszcze matury.

Sołtysi to nie tylko rolnicy. Ba, coraz mniej ich na tej funkcji przynajmniej w naszym regionie. Za to coraz więcej wśród nich kobiet. Reprezentują zbiorowości różnej wielkości, od sołectw liczący niecałe sto osób po dziesięciotysięczne sołectwo Banino. Tak, jak różnią się one wielkością tak też różne są problemy, z którymi sołtys musi się zmierzyć.

Sołtys – największy skarb gminy

Kompetencje sołtysa są znacznie szersze od tych zwyczajowych, które najczęściej wiąże się z roznoszeniem nakazów czy poborem podatków.

-Sołtys jest na pierwszej linii samorządowego frontu. Zarówno z przepisów ustawy o samorządzie, jak i z dobrej praktyki wynika, że sołtys jest gospodarzem, organizatorem, w wielu wypadkach mediatorem, animatorem, a niekiedy i wychowawcą młodzieży. To ,,mały wójt w terenie”. Sołtysi są jednym z największych skarbów gminy – mówi o sołtysach Mirosław Warczak wójt gminy Liniewo

Tak samo rolę sołtysa widza inni samorządowcy.

– Sołtysi są bardzo istotnym ogniwem łączącym mieszkańców z organami gminy oraz urzędem. Dzięki nim łatwiej nam wsłuchiwać się w potrzeby lokalnych społeczności. W drugą stronę my także korzystamy z sołtysów, aby przekazywać mieszkańcom bieżące, ważne informacje – mówi Andrzej Hinc sekretarz gminy Stara Kiszewa, która liczy aż dwadzieścia sołectw

Sołtys osobą zaufania społecznego

– Sołtys to taki przedstawiciel wójta w lokalnej społeczności. To do niego pierwszego właśnie przychodzą mieszkańcy wsi ze swoimi problemami. Dopiero potem jest urząd gminy – mówi Andrzej Pollak wójt gminy Nowa Karczma

Według wójta osoba sołtysa musi wyjaśniać sprawy, które nie dotyczą tylko gminy, ale leżą również w gestii powiatu czy regionu. Sołtys jest na pewno osobą zaufania społecznego. Bardzo często to od niego zależy aktywność lokalnej społeczności. Przebojowy sołtys równa się przebojowe sołectwo.

Dodatkowo sołtys jest też poborcą podatków. Co prawda otrzymuje z tego tytułu inkaso, ale jak usłyszeliśmy od wielu z nich, są to małe pieniądze.

Sołtysom należy się nie tylko szacunek

To właśnie w obronie o inkaso dla sołtysów burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński stoczył batalię z częścią Rady Miejskiej, która stwierdziła, że inkaso to przeżytek i trzeba je sołtysom zabrać.

– Sołtysi są jednostką pomocniczą dla samorządu i burmistrza. Reprezentują interesy mieszkańców, są pośrednikami pomiędzy społecznością a samorządem. Nie tylko roznoszą dokumenty, informacje o wysokości opłat, ale też je zbierają. Korzystają z tego szczególnie osoby starsze i te, które nie mają dostępu do Internetu – wyliczał włodarz gminy M. G. Gołuński

Choć argumenty padały rzeczowe, to sołtysi batalię przegrali. Jedyną nadzieją jest to, że jak twierdzą pomysłodawcy uchwały jest to rozwiązanie chwilowe.

Sołtys osoba nie do zastąpienia

Wójt Przodkowa Andrzej Wyrzykowski mówi, że trzeba zawsze, a nie tylko w tym dniu podkreślać ważność współpracy na linii sołtys i rada sołecka – wójt i rada gminy.

-Sołtysi to osoby nieocenione. Zarówno, kiedy trzeba, żeby mieszkańcy poznali, wiedzieli, jakie są oczekiwania urzędu, jak i wtedy kiedy padają uwagi, prośby, czy trudne pytania do urzędu, do wójta. To jest ta moc osobistego kontaktu, której nic nie zastąpi. Żaden komputer, żaden ,,online”, ankiety, czy badania. To są po prosty żywi ludzi i emocje – tłumaczy te relacje włodarz gminy

Stąd Przodkowo stara się jak może wspierać inicjatywy sołtysów lub rad sołeckich, pomagać im jak tylko się da. Urząd na różne sposoby wzmacnia znaczenie tej funkcji dla tych najmniejszych środowisk, ale też w skali gminy i powiatu.

– Jesteśmy wdzięczni sołtysom trud ich codziennej pracy. Wszystkim im życzę dużo zdrowia i wytrwałości, ludzkiej życzliwości i zadowolenia z wypełnionych obowiązków – zgodnie życzą sołtysom  wójtowie i burmistrzowie naszych gmin. Redakcja również przyłącza się do tych życzeń.

red.

Komentarze