Wokół nas

Region. Akcja ,,Znicz 2021”. Od jutra wzmożona ilość kontroli policyjnych na drogach i zmiany w organizacji ruchu

Od piątku do poniedziałku pomorscy policjanci będą dbali o bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze. Na drogach naszego województwa pojawi się więcej patroli drogówki. Dodatkowo w rejonie cmentarzy w Kościerzynie i Kartuzach nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Już od piątku na drogach będzie więcej policjantów dbających o bezpieczeństwo. Kierowcy mogą spodziewać się kontroli prędkości i trzeźwości. Mundurowi zwracać będą uwagę także na stan techniczny samochodów i sposób przewożenia dzieci, a także czy kierowca i jego pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa.

Rady dla kierowców

Kierowcy muszą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Po pierwsze, dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy też o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu między samochodami. Policjanci nie będą pobłażać tym, którzy wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Kierowcom przypominany także, iż w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy więc jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy po zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili.

Apel do pieszych

Policjanci apel kierują też do pieszych odwiedzających groby bliskich. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Pamiętajmy, że przepisy wskazują na obowiązkowy element odblaskowy używany przez pieszego czy rowerzystę poza terenem zabudowanym po zmroku. Osoby, które postanowią udać się na cmentarz pieszo, powinny korzystać z chodników. Jeżeli ich nie ma, obowiązani są poruszać się poboczem lub jezdnią, lewą stroną drogi, pamiętając o tym, że jezdnia jest dla samochodów i czas przebywania na niej przez pieszych powinien być jak najkrótszy. Warto mieć przy sobie element odblaskowy lub latarkę.

Zmiany organizacji ruchu

Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu mające na celu ograniczenie ruchu pojazdów w rejonie cmentarzy w okresie dnia Wszystkich Świętych i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu w tym również pieszym.

W Kościerzynie zmiana organizacji ruchu od 30 października do 2 listopada będzie przebiegać następująco:

  • Pierwsze dwa rzędy miejsc postojowych parkingu przed cmentarzem przeznaczone zostaną na sprzedaż kwiatów i zniczy;
  • ul. Kapliczna będzie drogą jednokierunkową od ul. Dworcowej w stronę cmentarza, po obu stronach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się;
  • ul. Skarszewska będzie drogą jednokierunkową na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Świętopełka z możliwością zatrzymania się po prawej stronie;
  • ul. Dworcowa będzie drogą o jednym kierunku od „świateł” do ul. Gdańskiej z możliwością zatrzymania się po lewej stronie (po stronie sądu);
  • parkingi: ul. Skarszewska za cmentarzem, ul. Dworcowa, ul. Szopińskiego (płatny), ul. Młyńska, ul. Wojska Polskiego.
Zmiany organizacji ruchu w Kościerzynie.

Z kolei w Kartuzach, w związku z przypadającą 1. listopada Uroczystością Wszystkich Świętych, w obrębie cmentarzy przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w następujący sposób:

  • ul. Mickiewicza w ulicę jednokierunkową z wjazdem od strony ul. Wzgórze Wolności do skrzyżowania z ul. Słowackiego,
  • ul. Chmieleńska w ulicę jednokierunkową z wjazdem od strony skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku miasta do skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności,
  • ograniczenie wjazdu na parking na wysokości cmentarzy przy ul. Klasztornej poprzez ograniczenie wjazdu od strony ul. Wzgórze Wolności dla wszystkich pojazdów. Możliwość wjazdu na parking jedynie od strony ul. Klasztornej.
  • parking przy cmentarzu będzie wyłączony z ruchu drogowego.
  • Zmieniona organizacja ruchu obejmuje czas od godz. 6 do 22 dnia 1. listopada.
Zmiany organizacji ruchu w Kartuzach.

Nad/opr.red

Komentarze