Wokół nas

Malbork. Przeciwkryzysowe szkolenie terytorialsów

Kilka dni temu terytorialsi wspólnie z policją i innymi służbami ćwiczyli zasady postępowania po ujawnieniu ładunku wybuchowego na terenie zamku krzyżackiego w Malborku.

W ostatni poniedziałek w Muzeum Zamkowe w Malborku zorganizowało szkolenie, które miało przygotować służby oraz pracowników tej instytucji do sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego na terenie zamku krzyżackiego. Wspólne ćwiczenia żołnierzy z 71. Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka, policji, straży pożarnej i innych służb były doskonałą okazją do sprawdzenia czasu stawiennictwa terytorialsów w jednostce wojskowej po zarządzeniu powołania alarmowego. Skonfrontowano również procedury wojskowe z procedurami innych służb w przypadku konieczności wspólnego działania podczas takiego zdarzenia tj. ujawnienia ładunku, ewakuacji, udzielenia pomocy poszkodowanym czy zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych.

Cele ćwiczeń

Założenie tego ćwiczenia polegało na powiadomieniu służb o ujawnieniu na terenie przedmiotu przypominającego bombę. Następnie policja, która kierowała całą akcją po zweryfikowaniu zawiadomienia i zabezpieczeniu miejsca ujawnienia ładunku wybuchowego, poprosiła o wsparcie straż, pogotowie oraz 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. W trakcie działań utworzono zespoły rozpoznania minersko-pirotechnicznego, w skład których weszli policjanci oraz terytorialsi z przeszkoleniem saperskim. Do ich zadań należało ujawnienie czy gdzieś jeszcze na terenie zamku w nie znajduje się kolejny ładunek wybuchowy. Z kolei zespoły terytorialsów po przeszkoleniu KPP i innych kursach ratownictwa pola walki oraz cywilnych ratowników medycznych miały za zadanie udzielić pierwszej pomocy i ewakuować z miejsca zagrożonego wybuchem ewentualnych pokrzywdzonych. Pozostali terytorialsi zostali przydzieleni do wsparcia policji przy zabezpieczeniu terenu i uniemożliwieniu przedostania się osób postronnych do miejsca zagrożonego wybuchem. 

Korzyści szkolenia

Było to pierwsze szkolenie przeciwkryzysowe terytorialsów, które dotyczyło podłożenia ładunku wybuchowego.

– Dzięki takim działaniom możemy poznać wzajemne procedury, wypracować wspólne zasady działania, skrócić czas reakcji oraz zwiększyć naszą skuteczność podczas wsparcia innych służb.  Mogliśmy też po raz kolejny przetestować system powołania alarmowego naszych żołnierzy, tym bardziej że alarm nie został zarządzony w weekend tylko w środku tygodnia, gdzie większość terytorialsów jest w pracy lub na uczelni. Ponadto, podczas wsparcia działań policji po raz pierwszy wykorzystaliśmy umiejętności saperskie naszych żołnierzy. Mamy pewność, że nabyte podczas takich wspólnych ćwiczeń umiejętności zaowocują zwiększeniem bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności tłumaczy por. Tomasz Klucznik z 7. PBOT

Nad/opr.red

Komentarze