Wokół nas

Region. Koszty ,,Akcji Zima”. Podczas gdy mieszkańcy domagali się odśnieżania, wójtowie martwili się, czy starczy na to pieniędzy

Tegoroczna zima przypomniała wszystkim swoje prawdziwe oblicze. Zasypane śniegiem drogi, chodniki, parkingi. Trzeba było non stop odśnieżać. Nieraz efekty tego działania były prawie niewidoczne, co budziło emocje wśród mieszkańców. Co więcej, tegoroczna ,,Akcja Zima” szybko opróżniała  zarezerwowane na ten cel środki w budżetach gminnych.

Ocieplenie, które przyszło kilka dni temu, uratowało sytuację. Śnieg topi się, uwalniając samorządy od dalszych działań i ich kosztów. Co najwyżej trzeba tylko zadbać, aby nie było ślisko na chodnikach, bo w nocy  mróz nadal trzyma.

Gdy sypało codziennie ….

W mieście Kościerzyna do zimowego utrzymania jest ponad 50 km dróg asfaltowych, około 40 km dróg szutrowych i 23 km dróg osiedlowych. Do tego dochodzi 40 km chodników. Utrzymaniem tego wszystkiego w przejezdności  zajmują się firmy wybrane w drodze przetargu. Jak wypełniają swoje zadanie, najlepiej wiedzą mieszkańcy i dzielą się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych

– Na całoroczne utrzymanie dróg i chodników mamy zabezpieczone 2,6 mln zł. Do tej pory na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi wydaliśmy już na pewno ponad 0,5 mln zł – mówił  Tomasz Nadolny wiceburmistrz Kościerzyny

W mieście i gminie Kartuzy do odśnieżania jest 250 km dróg. Jak wynika z informacji pozyskanych od Ziemowita Łajminga, Inspektora Wydziału Komunalnego w urzędzie miejskim, ,,Napływające do urzędu uwagi na temat stanu dróg są na bieżąco sprawdzane i ewentualnie przekazywane wykonawcom”, zaś ,,Wydatkowane środków jest adekwatne do ciążącego na gminie obowiązku utrzymywania dróg i podejmowanych działań”.

Jak radziły sobie gminy?

Za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kościerzyna odpowiada Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna. Na jej terenie jest ok. 650 km dróg w tym ok. 120 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Do odśnieżania i zwalczania gołoledzi używane są cztery pługopiaskarki i jedenaście ciągników rolniczych z pługami. Dodatkowo do odśnieżania chodników w m. Łubiana i Wielki Klincz wykorzystywane są quady z pługami.  Zakład Komunalny dysponuje również sprzętem własnym: pługopiaskarką i dwoma koparko-ładowarkami przystosowanymi do odśnieżania.

– W planie wydatków na 2021 rok na zimowe utrzymanie dróg zarezerwowane są  środki finansowe w wysokości 250 tys. zł. Szacujemy, że w samym styczniu br. koszt utrzymania dróg wyniósł ok. 120 tys. – co stanowi 48% ogólnie zaplanowanych środków. Jeżeli taka pogoda będzie się utrzymywać w miesiącu lutym i marcu, zajdzie konieczność wystąpienia do Rady Gminy o zwiększenie budżetu na zimowe utrzymanie dróg – mówił nam na koniec stycznia włodarz gminy

W gminie Stężyca do zimowego utrzymania jest około 300 km różnych dróg. Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi gmina zabezpieczyła 120 tys. zł. Dodatkowo, w zależności od potrzeb zamawiana jest sól drogowa. Na zakup soli wydano do tej pory 32 tys. zł.

– Wskazana kwota została już wykorzystana, jednak dokładne koszty zimowego utrzymania poznamy po zakończeniu sezonu – poinformowała nas Kinga Piankowska pracownik urzędu

Gmina Stara Kiszewa do zimowego utrzymania ma prawie 400 km dróg. Zajmują się tym firmy wytypowane w drodze przetargu.

– Obserwują oni cały czas sytuację pogodową i w zależności od potrzeb wykonują swoje usługi. Odśnieżanie wykonują w takich godzinach, aby nie blokować ruchu na drodze. Stąd robią to nocą lub nad ranem tak, aby drogi były w miarę przejezdne – informuje nas Patrycja Wojak z urzędu gminy Stara Kiszewa

W gminie Karsin zimowym utrzymaniem dróg zajmują się firmy wytypowane w przetargach. Wśród nich rolnicy. Jak informuje Tomasz Czapiewski z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, zadanie jest o tyle utrudnione, że muszą dopilnować, aby były przetarte drogi do poszczególnych wsi, aby nawet o 2  nocy dojechała tam cysterna po odbiór mleka.

– Wydane już mamy ponad 80 tys. zł. Odśnieżaliśmy ciągle, starając się robić to na  bieżąco, ale trudno było dogodzić wszystkim, stąd czasami zdarzały się skargi – mówił T. Czapiewski z urzędu gminy Karsin

Jak wynika z informacji pozyskanych od Wojciecha Kankowskiego Burmistrza gminy Żukowo do 4 lutego samorząd wydał prawie 935 tys. zł na usługę zimowego utrzymywania dróg. Przyznaje również, że wszyscy wykonawcy są w całodobowej dyspozycji, a praca tych firma przebiega dobrze, reakcje na ewentualne zgłoszenia mieszkańców odbywają się niezwłocznie.

red.

Komentarze