Powiat kartuski Powiat kościerski Samorząd

Region. Lista rankingowa projektów w ramach PROW przyjęta

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o pomocy złożonej w konkursie wnioskom z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęta.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 66 aplikacji. 5 aplikacji nie uzyskało wymaganych punktów, co oznacza, że nie spełniają warunku przyznania pomocy. Limit środków pozwolił objąć dofinansowaniem 39 projektów. Jednak zatwierdzenie listy nie jest gwarancją uzyskania dofinansowania. Projekty podlegać będą jeszcze weryfikacji formalno – merytorycznej w zakresie m.in. dostępnych limitów środków, posiadania odpowiednich pozwoleń oraz złożonych deklaracji.

Był to już czwarty nabór wniosków na projekty z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Źródłem finansowania projektów jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Nasze samorządy z dofinansowaniem

Wśród gmin powiatu kartuskiego dofinansowanie uzyskało pięć samorządów. Największe trafi do gminy Żukowo. Pozyskane 4,59 mln zł zostaną przeznaczone na budowę ul. Słowackiego i ul. Żeromskiego wraz z budową stawu w miejscowości Chwaszczyno. Gmina Stężyca uzyska 3,85 mln zł na budowę dróg gminnych w celu połączenia tych dróg z obiektami użyteczności publicznej oraz drogami wyższej kategorii. Gmina Somonino otrzyma 2,3 mln zł na budowę drogi gminnej na odcinku Hopowo – DK20. Gminie Kartuzy przyznano 2,22 mln zł na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulicy Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie. Kwota 2,21 mln zł trafi do Chmielna na budowę ul. Podgórnej, Widokowej i Pogodnej w Miechucinie.

Wśród samorządów z powiatu kościerskiego dofinansowanie uzyskało pięć z nich. Ponad 2,48 mln zł trafi do powiatu na przebudowę drogi Wdzydze – Olpuch. Niewiele mniej, bo 2,26 mln zł zyska Stara Kiszewa na budowę drogi Pałubin – Górne Maliki. Kwotę 2,22 mln zł dostanie gmina Kościerzyna na budowę drogi Dobrogoszcz – Puc. Gminie Karsin przyznano 1,22 mln zł na przebudowę ul. Szkolnej i Hallera w Osowie. Gmina Nowa Karczma zyska 351 tys. zł na przebudowę dwóch dróg w Starym Barkoczynie.

Red.

Komentarze